Almedalen
Civilsamhällsmingel i Ideella trädgården

DATUM: 02 Juli 2019

TID: 08:00 - 09:00

VAR: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen


MEDVERKANDE: Anna Jonsson (Docent Lunds universitet och Score), Helene Öberg (Statssekreterare), Inger Ashing (Ordförande Ideell Arena), Stefan Bergh (Generalsekreterare Riksidrottsförbundet) & Patrik Schröder (Ordförande Forum)


Varmt välkomna till Ideella trädgården tisdag 2 juli klockan 08.00−09.00!

Tisdag 2 juli bjuder Ideell Arena, Riksidrottsförbundet och Forum – idéburna organisationer med social inriktning in till civilsamhällsmingel i Ideella trädgården i Almedalen.

På minglet deltar Anna Jonsson och Helene Öberg. Anna är forskare vid Lunds universitet och Score och kommer att tala om Samverkan bortom torghandel och elfenbenstorn, vilket är en ny empirisk studie där flera ideella organisationer ingår. Helene, som är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind, talar därefter om politiska förväntningar på civilsamhället och regeringens ”samverkanssatsningar”.

Minglet genomförs med stöd av Arbetsgivaralliansen – civilsamhällets arbetsgivarorganisation.

För mer information om Ideella trädgården finns på: http://www.ideellatradgarden.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anna Jonsson (av Sebastian Borg) & Helene Öberg (av Kristian Pohl/Regeringskansliet).