Strategiforum
Ideologi som strategiskt verktyg – Ideologi för prat eller för handling?

DATUM: 31 Maj 2013

TID: 09:00-10:30

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan , Franzéngatan 6 , Stockholm


MEDVERKANDE: Annika Jakobsson och Erik Wagner


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga 500 kr.


KONTAKT:
076-636 51 30
ola.segnestam-larsson@esh.se


IOGT-NTO-rörelsen och Greenpeace är två ideella organisationer med tydliga ideologiska förtecken. Trots ideologins betydelse för ideella organisationer i allmänhet och dessa organisationer i synnerhet verkar de närma sig och arbeta med ideologin som ett strategiskt verktyg utifrån olika utgångspunkter.

IOGT-NTO-rörelsen genomför en öppen, transparent och involverande process i vilken rörelsens grundsatser revideras. Bland annat kan olika förslag till förändringar av grundsatserna diskuteras och kommenteras via en hemsida: http://grundsatser.dusten.se/ 

Greenepace är öppna med sina värderingar och övergripande målsättningar för arbetet och erbjuder givare och volontärer att vara med och möjliggöra detta. Givarna och volontärerna får också regelbunden återkoppling på hur organisationen presterat gentemot uppsatta målsättningar, men har ingen formell möjlighet att påverka strategi eller prioriteringar.

Hur påverkar dessa olika utgångspunkter och förhållningssätt ideologi som strategiskt verktyg? Finns det en relation mellan förhållningssätt och möjligheten att använda ideologi för prat och/eller för handling?

Medverkande

Annika Jakobsson, chef för Greenpeace i Sverige, och Erik Wagner, ansvarig för strategisk utveckling IOGT-NTO, inleder därefter sker gemensamt samtal.

Ola Segnestam Larsson, IDEELL ARENA, Ersta Sköndal högskola och Stockholms universitet är samtalsledare

Kaffe och smörgås från och med kl 08.30.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast 26 maj via anmälningsformulär