Akademisk trädgård
Att organisera ideellt engagemang

DATUM: 17 Juni 2021

TID: 08:30–10:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
070-928 98 51
rebecca.vinthagen@ideellarena.se


Det medborgerliga engagemanget syns vara stabilt gällande omfattning, men förändrade förutsättningar innebär samtidigt att formerna för engagemanget förändras. Karin Robertsson har nyligen disputerat med avhandlingen Mellan civilsamhälle och folkrörelse – Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang. I den visar hon hur ideella organisationer erbjuder ett utvidgat utbud av sätt att engagera sig på, och att sektorns organisationer har ett flertal olika logiker att förhålla sig till när de väljer hur de vill rekrytera och organisera ideella krafters engagemang. På denna Akademiska trädgård möts vi för att samtala om utvecklingen av det medborgerliga engagemanget och vad den innebär för er deltagares organisationer.

Akademisk trädgård är Ideell Arenas nyaste seminarieform; en utforskande mötesplats där vi tar avstamp i aktuell forskning, till exempel en nyligen försvarad doktorsavhandling eller en artikel publicerad i någon tidskrift eller antologi.

Karin Robertssons avhandling finns att ta del av här.

Medverkande

Karin Robertsson, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och allergiförbundet

”Dags att prata mindre om antalet medlemmar!”

Inför seminariet har Kristina Ljungros skrivit för Ideell Arenas gästblogg, om hennes erfarenheter av ideella organisationers arbete för att öka sina medlemsantal, och hur stor vikt man egentligen bör lägga vid den siffran. Läs texten här.

Varmt välkommen! Vi ses digitalt i zoom. Anmäl dig nedan senast 15 juni.