Premiär: Akademisk trädgård

DATUM: 18 Mars 2021

TID: 8:15–10:00

KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
073–840 34 02
andreas.linderyd@ideellarena.se


Välkommen till premiären av Akademisk trädgård! En utforskande mötesplats där vi tar avstamp i aktuell forskning, till exempel en nyligen försvarad doktorsavhandling eller i tidskrift och antologi publicerad artikel.

Tror du ni kan förändra världen utan att känna er obekväma?

Frågan är central i Pernilla Johanssons avhandling The Emotional is Political. I avhandlingen från University of California, Irvine, utforskas känslor i förändringsarbete med fokus på samspelet mellan organisationers interna vardagsarbete och yttre relationer. Genom att kombinera politisk teori och neurovetenskap argumenterar Johansson för att organisationer bättre behöver härbärgera känslor och än mer vara obekväma, osäkra och sårbara – i varje fall om de vill kunna förverkliga storartade visioner.

Detta är det första mötet i serien Akademisk trädgård. Pernilla Johansson rör sig hemtamt mellan akademi och praktik och var till nyligen biträdande generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. Medverkar denna morgon gör även Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Erik Sjöstrand, ekonomie doktor och verksamhetschef Ideell Arena. Samtalet modereras av Andreas Linderyd, ekonomie doktor och verksamhetskoordinator, Ideell Arena.

Pernilla Johanssons avhandling finns att ta del av här.

Vi ses i Stockholm om möjligt, annars digitalt. Mer info kommer i början av våren.

Välkommen! Anmäl dig nedan senast 15 mars.