Almedalen
Almedalen 2012 – Vad står på spel?

DATUM: 03 Juli 2012

TID: 08:30-17:00

VAR: Trädgården, ingång från Almedalen, Birgers gränd 7, Visby


KONTAKT:
073-939 58 65
ulrika.erksell@ideellarena.se


Program

Det civila samhället och välfärden – vad hände sedan?

Tid: 08:30 – 09:30

Hur står det till med välfärden i Sverige idag? Vad betyder välfärd för den enskilda människan och vad bär vi för ansvar för varandras välfärd? Vad har civila samhället för roll för välfärd i Sverige idag? En utforskande dialog mellan forskaren Filip Wijkström och biskop Per Eckerdal.

De senaste åren har vi sett stora förändringar i organiseringen av välfärden, där man velat öka mångfalden och valfriheten. Inte minst har många talat sig varma för att främja förutsättningarna för verksamheter som har huvudmän i det civila samhället. Under ledning av Filip Wijkström har IDEELL ARENA:s Vetenskapliga råd producerat en antologi med texter om det civila samhället.

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett kapitel från antologin på temat Vad står på spel och för vem när det civila samhället omvandlas?

Filip Wijkström, författare och redaktör, vrider och vänder på perspektiv kring det civila samhället och välfärden tillsammans med Tommy Lundström.

IDEELL ARENA arrangerar tillsammans med PwC och Sektor 3.

Medverkande: Filip Wijkström, Forskare, Handelshögskolan, Per Eckerdal, Biskop Göteborgs stift, Svenska kyrkan och Hanna Hallin, Chef, Sektor3.

När medielogiken krockar med folkrörelsetanken

Tid: 11.00-12.30

I samarbeten med olika media strävar ideella sektorns organisationer efter att skapa mer resurser och synlighet för sin verksamhet. Det kan handla om galor för världens barn i tv, det kan handla om samarbeten med kvällstidningar för olika kampanjer, det kan handla om idrotter som får draghjälp med stöd av medieföretag. Men media kan även bli den största kritikern när nånting går fel: förskingringar uppdagas, mästerskap delas ut till diktaturer, lägenheter som skulle ge stödboende för utsatta kvinnor upplåtes till politiker eller släktingar. Relationen till media är komplicerad och svår att värdera på sikt. I detta seminarium utgår vi från forskning kring medialiseringen av organisationer. Vi ställer oss frågan vilka utmaningar och hot som utvecklingen för med sig.

Medverkande: Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Helena Björck, medieansvarig och nyhetsredaktör, Riksidrottsförbundet. Kalle Lindberg, pressekreterare Röda Korset.
Samtalsledare: Mikael Olsson, journalist och programledare för P1s Konflikt

Kontrollsamhället kväver de ideella organisationerna

Tid: 14:00 – 15:30

Efterfrågan på kontroll har växt starkt de senaste tio åren. Den ideella sektorns organisationer tyngs alltmer av krav på detaljredovisning från olika håll. Det är förstås viktigt att givare, medlemmar och samarbetspartners förstår effekten av den verksamheten som bedrivs. Men ofta tar olika koder, revisionsregler och olika kvalitetsstandarder så mycket energi att det går ut över den verksamhet som skulle kunna bedrivas för att göra världen lite bättre. Frågan om kontrollens avigsidor i vårt samhälle är alltför lite debatterad, inte minst för att det är just bristen på kontroll som skapar rubriker och rädsla hos organisationerna själva och deras finansiärer. Under tiden pågår en långsam kvävning av den entreprenörsanda och samhällsutvecklande krafter som den ideella sektorns står för. Är det en utveckling vi vill ha?

Medverkande: Patrik Schröder, generalsekreterare, KFUM, Agneta Gustafson, forskare och lektor vid Örebro Universitet, Marie Welin, auktoriserad revisor, PwC och Jan Ström, verksamhetschef, IDEELL ARENA.

Framtidsrådet: Civilsamhället, framtiden och samhället

Tid: 15.45 – 17.00

Alliansens arbete med Framtidskommissionen väckte tankar om framtiden och om det är möjligt att formulera gemensamma lösningar på de problem civilsamhällets organisationer ser i vardagen.

Under våren har ett antal personer, bland annat från IDEELL ARRENA:s partnerorganisationer, träffats för att utforska en idé om ett större samtal bland ideella organisationer om lösningar på samtidens problem. De som hittills deltagit vill testa tanken om ett Framtidsråd på fler.

Är du aktiv inom en idéburen organisation och sugen på att forma framtiden – kom och delta i vårt samtal.

Moderatorer: Anna Magnusson, KFUM Sverige och Anna Carlstedt, IOGT-NTO

Medverkande: Bland andra Kerstin Eriksson, Famna, Ludvig Sandberg, Forum och Anna Burack, Sensus

Arrangör: Ett eventuellt framtida Framtidsråd