Almedalen
Almedalen 2013

DATUM: 01 Juli 2013

TID: Programmet pågår i tre dagar

VAR: Birgers gränd 7, Visby


KOSTNAD: Gratis


LADDA NER:
Program

1-3 juli är IDEELL ARENA på Almedalen. Tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Riksidrottsförbundet genomför vi IDEELLA TRÄDGÅRDEN – Mötesplatsen för civilsamhället. IDEELL ARENA står som värd den 2 juli. På vår gemensamma hemsida kan du kolla in hela programmet www.ideellaträdgården.se

 

Program 2 juli

09:00-10:30 Att kommunicera och redovisa sitt uppdrag

Årsredovisning och verksamhetsberättelse är bra kanaler för ideella organisationer att kommunicera vad man vill, vad man uppnått och vilka resurser som använts. Hur gör de som lyckas? Vad krävs för redovisning i världsklass? Hur bör man förhålla sig mellan kraven på kommunikation och kontroll?

Medverkande: Johan Sverker, rådgivare PwC, Marianne af Malmborg, fd generalsekreterare Cancerfonden och medlem i juryn Årets redovisning i den ideella sektorn, Sofia Modigh, projektledare i ideell sektor och  medlem i juryn Årets redovisning i den ideella sektorn, Klas Bjurström, administrativ handläggare Svenska Afghanistankommittén som erhöll priset Årets redovisning i den ideella sektorn år 2012.

Samtalsledare: Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA

Ett samarrangemang mellan IDEELL ARENA och PwC

 

10:30-11:00 Fika med forskare – Vem bryr sig? Om ungdomars politiska engagemang

Ett forskarlag följer sammanlagt 4 000 ungdomar i åldrarna 13-30 år under 7 års tid. En av världens mest omfattande ungdomsstudier har hunnit halvvägs. Vilka trender kan skönjas? Ett samtal om ungdomars syn på politisk engagemang.

Dagens ungdomar beskylls ofta – både i Sverige och utomlands – för att vara politiskt oengagerade. Men är det så? Kanske är det formerna som har förändrats. Studien visar så här långt att ungdomar inte kan klumpas ihop som passiva; ungdomar är olika och deras politiska beteende förändras över tid; många står standby och gör sig beredda för att aktivera sig när de(t) verkligen behövs.

Medverkande: Erik Amnå, professor Örebro universitet och seminariedeltagare

 

11:30-13:00 Soppsamtal om den ideella sektorns utmaningar?

Vart är vi på väg? Hur håller vi fokus på vår idé när omvärldstycket knackar på dörren? Ett gott samtal om frågor som rör föreningslivets framtid.

Ett samarrangemang av IDEELL ARENA och Forum.

 

14:00-15:00 Framtidens ideella engagemang – hur möter vi det?

Engagemanget i civilsamhället förändras i rask takt med radikala konsekvenser för ideella organisationer. Hur kommer morgondagens medlemmar, förtroendevalda, frivilliga och anställda att engagera sig? Hur ska de ideella organisationerna förbereda sig för att möta detta engagemang? Under våren genomförde IDEELL ARENA en scenariokonferens med nästan 40 deltagare från den ideella sektorn som fick möjlighet att utifrån trendspaning och forskningsresultat utveckla scenarier och metoder för att möta framtidens engagemang. En ny rapport om framtidens engagemang presenteras.

Medverkande: Ola Segnestam Larsson, FoU ansvarig IDEELL ARENA, ekonomie doktor Ersta Sköndal högskola, Stockholms universitet

 

15:00-15:45 Gräsrotsfilantropi – Giving circles kommer till Sverige

Giving circles växer i USA som ett svar på samhällsomvandlingar och beskrivs som en mer demokratisk form av filantropi. Nu kommer det till Sverige. Utmanar denna form av gräsrotsfilantropi den svenska modellen eller är det ytterligare ett sätt att bidra med resurser och ideellt engagemang?

Medverkande: Angela M Eikenberry, Associates professor, University of Nebraska at Omaha, Ola Segnestam Larsson, FoU ansvarig IDEELL ARENA, ekonomie doktor, Ersta sköndal högskola och Stockholms universitet

Samtalet sker på engelska

 

15:45 – 16:15 Fika med forskare – Civilsamhället klämt mellan stat och kapital: Välfärd, mångfald, framtid

Kampen om begreppet det civila samhället har böljat fram och tillbaka över tid. Vem sätter agendan idag och vem gör det imorgon?

Medverkande: Ett fikasamtal med Lars Trädgårdh, professor Ersta Sköndal högskola och deltagarna.