Anmälan Abeona 2021/2022

TID: Programmet pågår under perioden 12 september 2021 till 22 maj 2022

MEDVERKANDE: bland andra Johan von Essen, Filip Wijkström, Stefan Einarsson, Susanna Alexius, Anna Fyrberg Yngfalk


KOSTNAD: 20 000 kr för partners i Ideell Arena, övriga organisationer 35 000 kr. Kostnader för eventuell logi och resor tillkommer och ingår inte i programavgiften.


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
Programfolder

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar förtroendevaldas strategiska ledarskap. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt som en fjärils vingslag i Mexiko sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att förtroendevaldas arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Förtroendevalda har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar bland annat om att värna organisationens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar och krav pekar åt ett annat håll. Genom Abeona rustas du som förtroendevald till att förhålla sig till omvärldens förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete.

Fyra övergripande teman

Programmet är uppdelat i 4 moduler med utgångspunkt i nedanstående teman.

  • Styrelsearbete i civilsamhället
  • Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället
  • Omvärldens betydelse för strategiskt styrelsearbete
  • Trender och förändringar i styrelsens strategiska ledning av ideella organisationer

Programmet genomförs i första hand digitalt. Förinspelade föreläsningar och filmer med svenska och internationella forskare varvas med erfarenhetsutbyte och arbete i mindre grupper. Ett mindre antal träffar sker fysiskt.

Datum Abeona 2021/2022

Uppstart
12 september 10.00-15.00 – Fysisk träff i Stockholmsområdet

Modul 1 – Pågår under perioden 13 sep – 30 okt 2021
29 september 18.00-21.00 – Digital träff

Modul 2 – Pågår under perioden 31 okt – 31 dec 2021
3 november 17.30-21.00 – Digital live-föreläsning

21 november 14.00-17.00 – Digital träff

Modul 3 – Pågår under perioden 1 jan – 9 mars 2022
11 januari 17.30-21.00 – Digital live-föreläsning

2 februari 18.00-21.00 – Digital träff

10 februari 09.00-17.00 – LedarskapsArenan, fysisk eller digital träff, beror på pandemins utveckling

Modul 4 – Pågår under perioden 10 mars till den 14 maj 2022
10 april 14.00-17.00 – Digital träff

Avslutning
22 maj 14.00 – 20.00 – Fysisk träff i Stockholmsområdet

Anmälan senast 18 juni

Anmälan är nu stängd.

Antagningsbesked skickas ut senast 24 juni 2021.

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti 2021. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker 4 veckor före programstart. Deltagande i Ideell Arenas årliga mötesplats LedarskapsArenan ingår i programavgiften samt mat under uppstart och avslutning. Resor och logi ingår ej i avgiften.