Anmälan: Abeona 2023-2024

MEDVERKANDE: (Fler föreläsare tilkommer) Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR - Truls Neubeck, filosofie doktor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Södertörns högskola - Ebba Henreksson, doktorand Marie Cederschiöld högskola - Johan von Essen, professor i livsåskådningskunskap med inriktning mot civilsamhällesstudier, Marie Cederschiöld högskola - Johan Sverker, senior rådgivare på PwC med fokus på civilsamhället


KONTAKT:
david.gustafsson@ideellarena.se


Nu öppnar vi anmälan till årets omgång av Abeona, ett forskningsbaserat utvecklingsprogram för dig som är aktiv i en styrelse på nationell nivå som vill utveckla dina strategiska förmågor. I år är innehållet anpassat för att göra det lättare att ta med sig kunskapen hem till de egna styrelseuppdragen. Anmäl dig och var med i ett sammanhang där det enskilda och gemensamma lärandet går hand i hand.

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar det strategiska ledarskapet i styrelser. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt som en fjärils vingslag i Mexiko sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att en styrelseledamots arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Styrelser har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar om att värna organisationens idéer och värdegrund. Det handlar också om att sätta uppdraget i centrum och att staka ut riktningen för organisationen, även när samhällets förväntningar och krav pekar åt ett annat håll. Vi menar att civilsamhällets ledare både behöver kunna navigera och leda den utveckling som sker.

Genom Abeona rustas du som styrelseledamot eller förtroendevald till att förhålla dig till omvärldens förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete i ideella organisationer. Tillsammans med de inbjudna forskarna djupdyker vi i de strategiska styrelsefrågorna och introducerar och bearbetar modeller och kunskap som hjälper dig att möta möjligheter och mota utmaningar.

Övergripande teman

 • Strategiska ledarskapsfrågor för ideella styrelser och styrelsens olika roller
 • Relation mellan styrelse och kansli
 • Civilsamhällets betydelse och omfattning, samt särart och mervärde
 • Ideellt arbete och engagemang

Programmet genomförs både digitalt och fysiskt. Ett antal digitala föreläsningar följs upp med två lite längre fysiska träffar, en under hösten och ett under våren, där fokus ligger på erfarenhetsutbyten och processarbete i olika former.

Programledning

David Gustafsson, verksamhetsutvecklare Ideell Arena och Ola Segnestam Larsson, forskare, Marie Cederschiöld högskola.

Kostnad

Programavgiften för partner i Ideell Arena är 11 500 kr, för övriga 19 000 kr. Kostnader för eventuell logi och resor tillkommer och ingår inte i programavgiften.

Folder

Läs gärna vår folder för mer information om kommande omgång av Abeona!

Mer information

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till David Gustafsson på 0722-37 22 01 eller david.gustafsson@ideellarena.se.

 • Personuppgifter

 • Här fyller du med fördel i den adress du till största del befinner dig på under programmets gång. Material och konferenspaket skickas till denna adress.
 • Organisationsuppgifter

 • Regler för fakturering och avbokning: Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor och logi ingår ej i avgiften.
 • Om dig

 • Här skriver du vem uppdragsgivaren varit, vilken befattning/post och kort vilka uppgifter du haft.
 • Ange namn, befattning och telefonnummer.