Anmälan Abeona 2022/2023

TID: Programmet pågår under perioden 4 september 2022 till 14 maj 2023

MEDVERKANDE: bland andra Johan von Essen, Filip Wijkström, Stefan Einarsson, Susanna Alexius, Anna Fyrberg Yngfalk


KOSTNAD: 22 000 kr för partners i Ideell Arena, övriga organisationer 37 000 kr. Kostnader för eventuell logi och resor tillkommer.


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:

Abeona är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som främjar förtroendevaldas strategiska ledarskap. Programmet har lånat sitt namn från en fjärilsart. På samma sätt som en fjärils vingslag i Mexiko sägs kunna leda till en orkan i södra Sverige menar vi att förtroendevaldas arbete idag får strategiska konsekvenser för morgondagens civilsamhälle.

Förtroendevalda har en central och avgörande roll för civilsamhällets utveckling. Det handlar bland annat om att värna organisationens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar och krav pekar åt ett annat håll. Genom Abeona rustas du som förtroendevald till att förhålla sig till omvärldens förändringar samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn och strategiskt styrelsearbete.

Fyra övergripande teman

Programmet är uppdelat i 4 moduler med utgångspunkt i nedanstående teman.

 • Styrelsearbete i civilsamhället
 • Strategiska styrelsefrågor i civilsamhället
 • Omvärldens betydelse för strategiskt styrelsearbete
 • Trender och förändringar i styrelsens strategiska ledning av ideella organisationer

Programmet genomförs i första hand digitalt. Förinspelade föreläsningar och filmer med svenska och internationella forskare varvas med erfarenhetsutbyte och arbete i mindre grupper. Ett mindre antal träffar sker fysiskt.

Datum Abeona 2022/2023

Uppstart
4 september 9.00-16.30 – Fysisk träff i Stockholmsområdet

Modul 1 – Pågår under perioden 5 september till 27 oktober 2022
18 september 15.00-18.00 – Digital live-föreläsning

5 oktober 17.30-20.30 – Digital träff

Modul 2 – Pågår under perioden 1 november till 20 december 2022
8 november 17.30-21.00 – Digital live-föreläsning

27 november 15.00-18.00 – Digital träff

Modul 3 – Pågår under perioden 10 januari till 10 mars 2023
15 januari 14.00-17.00 – Digital live-föreläsning

5 februari 15.00-18.00 – Digital träff

9 februari 15.00-18.00 – LedarskapsArenan

6 mars 18.00-20.00 – Digitalt live-samtal

Modul 4 – Pågår under perioden 13 mars till 9 maj 2023
21 mars 17.30- 20.30 – Digital live-föreläsning

16 april 15.00-18.00 – Digital träff

Avslutning
14 maj 14.00 – 20.00 – Fysisk träff i Stockholmsområdet

Anmälan senast 1 augusti

Välkommen att anmäla dig!

Antagningsbesked skickas ut löpande.

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 1 augusti 2022. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker 4 veckor före programstart. Deltagande i Ideell Arenas årliga mötesplats LedarskapsArenan ingår i programavgiften, likaså mat under uppstarten och avslutningsträffen. Resor och logi ingår ej i avgiften.

 

 • Personuppgifter

 • Här fyller du med fördel i den adress du till största del befinner dig på under programmets gång. Material och konferenspaket skickas till denna adress.
 • Organisationsuppgifter

 • Regler för fakturering och avbokning: Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor och logi ingår ej i avgiften.
 • Om dig

 • Här skriver du vem uppdragsgivaren varit, vilken befattning/post och kort vilka uppgifter du haft.
 • (5-15 nyckelord)
 • Om din organisation

 • Ange namn, befattning och telefonnummer.