Anmälan Fenixprogrammet 2021/2022

TID: 5 avsnitt mellan 15 september 2021 och 2 juni 2022

MEDVERKANDE: Bland andra Susanna Alexius, Anna Fyrberg Yngfalk, Johan Hwenmark, Ola Segnestam Larsson, Marta Reuter, Johan von Essen, Karin Robertsson och Filip Wijkström


KOSTNAD: 45 000 kr för partners i Ideell Arena, övriga organisationer 68 000 kr.


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


LADDA NER:
Programfolder Fenix 21/22

Ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella organisationer — ett program med idén i fokus.

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om fågeln Fenix som finns i många kulturer. Den kan fatta eld för att sedan återuppstå ur sin egen aska, i en bättre version av sig själv. Fenix har därför blivit en symbol för förnyelse, en förmåga att uppdatera sig och vara motståndskraftig. Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär också ansvar för organisationernas interna förändring och väg framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Det handlar om att hela tiden värna verksamhetens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar kanske pekar åt ett annat håll eller när omvärldens krav gör det svårt att stå upp för ideal och ideologi. Civilsamhällets ledare behöver inte bara kunna navigera i den utveckling som sker, utan kan också vara de som leder den och sätter riktningen!

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn.

Programmet omfattar 17 dagar och är ett program som kommande omgång kommer att genomföras både fysiskt med internat och digitalt. Programmet pågår mellan september 2021 och maj 2022 under fem avsnitt, ett morgonseminarium och en avslutningsdag.

Programmets avsnitt som genomförs i internatform innebär att du som deltagare deltar i föreläsningar och aktiviteter både dagtid och kvällstid. De två fysiska avsnitten genomförs i Stockholmstrakten, två avsnitt genomförs digitalt och det sista avslutande avsnittet genomförs på Irland och Nordirland. Delar av programmet innebär därmed samtal och föreläsningar på engelska. Boka in följande datum:

Datum Fenixprogrammet 2021/2022:

 • Avsnitt 1: 15 – 16 september 2021, fysisk träff i Stockholmstrakten
 • Avsnitt 2: 15 – 16 november 2021, digital träff
 • Avsnitt 3: 7 – 10 februari 2022, fysisk träff i Stockholmstrakten
 • Avsnitt 4: 4 – 5 april 2022, digital träff
 • Avsnitt 5: 16 –  20 maj 2022, Irland och Nordirland, Dublin och Belfast
 • Avslutning: 2 juni 2022, fysisk träff i Stockholmstrakten

Med anledning av pandemin vill vi försäkra oss om att vi kan genomföra programmet på ett kvalitativt sätt. Detta innebär att vi redan nu går ut med ytterligare 2 dagar som vi kan komma att utnyttja för programmet. Dessa datum är 14-15 mars 2022. Boka in dessa också om du är intresserad av programmet.

Kostnad

Partnerorganisationer 45.000 kronor, övriga organisationer 68.000 kronor.

Sista anmälningsdag

30 juni 2021

Stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

För femte året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från en partnerorganisation som på egen hand inte har ekonomiska förutsättningar. Läs mer här.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti 2021. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor, kost och logi ingår ej i avgiften. Ideell Arena bokar logi för dig. För avbokning av kost och logi gäller respektives kursgårds avbokningsregler.

Integritetspolicy

 • Personuppgifter

 • Organisationsuppgifter

 • Regler för fakturering och avbokning: Kostnadsfri avbokning kan ske fram till och med 10 augusti. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker senast 4 veckor före programstart. Resor, kost och logi ingår ej i avgiften. Ideell Arena bokar logi för dig. För avbokning av kost och logi gäller respektives kursgårds avbokningsregler.
 • Om dig

 • Här skriver du vem uppdragsgivaren varit, vilken befattning och kort vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken tidsperiod.
 • Här skriver du utbildningssäte, vilken examen eller typ av utbildning du genomgått samt under vilken tidsperiod.
 • (5-15 nyckelord)
 • Om din organisation

 • Ange namn, befattning och telefonnummer.