Anmälan FOKUS-programmet

DATUM: 14 Februari 2018

VAR: Tollare Folkhögskola samt Idrottens Hus


KOSTNAD: 18 000 kr för partnerorganisationer i Ideell Arena, 23 000 kr för övriga


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Vem behöver FOKUS?

FOKUS, en akronym för Förståelse Omvärldsorientering Kunskap Uppdrag och Sanningar, är ett utvecklingsprogram för ledande företrädare i ideell sektor. Programmet riktar sig till dig som söker svar på de eviga organisatoriska frågorna, vill ta del av aktuell forskning om civilsamhället samt önskar ha ett forum att provtänka i. FOKUS är utvecklingsprogrammet där du tränar på att omsätta nya idéer i handling i din verksamhet. 

Vad är FOKUS?

Programmet bygger på forskning om civilsamhället och verktyg för att omsätta den nya kunskapen i verksamhet och organisation. FOKUS stärker ideell sektor genom att erbjuda deltagarna träningstillfällen och lärande i frågor som rör organisationens utveckling.

Under FOKUS ges du möjlighet att lyssna på och samtala med några av Sveriges främsta forskare som fördjupat sig i civilsamhället. Vi möts i internatform, tränar på hemmaplan och du erbjuds även stöd i implementeringen efter det avslutande internatet. Vad du och andra deltagare har gemensamt är att ni i er roll leder – eller kommer att leda – utvecklingsarbete i organisationen.

FOKUS-programmet genomförs i form av två träffar på internat och en halvdags träff.

Programmet ligger på nivån innan Ideell Arenas strategiska utvecklingsprogram Fenix. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

 

Datum och tema för träffarna

Träff 1 har tema Civilsamhället – uppdrag, särart och engagemang och genomförs 14-16 februari 2018.

Träff 2 har tema Ledning och styrning – organisatoriska förutsättningar för ideell sektor och genomförs 21-23 mars 2018

Träff 3 har tema Lärande – att omsätta kunskap i en organisatorisk miljö och genomförs den 30 augusti 2018 på Idrottens hus.

 

Kostnad

Deltagaravgiften för partnerorganisationer är 18 000 kr. För övriga organisationer är deltagaravgiften 23 000 kr. Kostnader för kost, logi och resor tillkommer för samtliga.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Katarina Gustafsson på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53.