Strategiforum
Att göra en kvalificerad gissning om framtiden

DATUM: 22 Juni 2016

TID: 08:30-10:00 (kaffe och smörgås från 08:00)

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Inger Ashing, Åke Marcusson, Anna Åberg och Fredrik Kron


KOSTNAD: Kostnadsfritt för partners i IDEELL ARENA, 500 kr för övriga.


KONTAKT:
070-268 11 69
fredrik.kron@ideellarena.se


I syfte att vara relevant för de som organisationen finns till för måste en ideell organisation ständigt pröva sina vägval, organisering och styrning. Sker verksamheten i enligheten med organisationens vision och uppdrag? Måste rentutav uppdraget justeras?

Vad sker det för omvärldsförändringar som påverkar organisationen och givet dessa förändringar hur väl rustad är organisationen internt att möta omvärldens krav och förväntningar? Detta utmynnar inte sällan i en bedömning om framtiden och vägval som organisationen kan behöva göra. Detta arbete och samtal brukar ofta beskrivas som en strategisk process.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen är tre organisationer som är mitt uppe i strategiska processer. Varför sker de nu och hur genomför organisationerna dessa processer? Hur ser organisationernas omvärldsspaning ut och vilka framtida vägval ser man framför sig? Vilket ledarskap behövs för att den strategiska processen ska få det förväntade resultat organisationen vill ha? Om detta samtalar Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen; Åke Marcusson, förbundsrektor NBV; Anna Åberg; utvecklingschef Hyresgästföreningen. Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA är samtalsledare

Se seminariet i efterhand

Seminariet går att se i efterhand på vår youtube kanal. Varje presentation kan ses för sig i nedanstående spellista.