Idéseminarium
Att hitta sin roll spelar roll

DATUM: 23 April 2015

TID: 13:00-15:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Lise Bergh, Hanna Broberg, Gunnar Håkansson, Anders Ivarsson-Westerberg, Fredrik Kron.


KOSTNAD: Kostnadsfritt för IDEELL ARENAs partnerorganisationer, 500 SEK för övriga


KONTAKT:
fredrik.kron@ideellarena.se


Att effektivt leda och styra såväl ideella som politiskt styrda organisationer kräver god samverkan mellan tjänstemän och förtroendevalda och då inte minst mellan ordförande och högste tjänsteman.

Respekt och tillit för varandras olika roller är sannolikt ett framgångskoncept men också en tydlig fördelning mellan VAD och HUR. Tyvärr finns det åtskilliga exempel på tjänstemän som i sin iver att åstadkomma resultat blir alltför involverade i den övergripande styrningen av organisationen eller förtroendevalda som ger sig i kast med operativa frågor, mer lämpliga för organisationens tjänstemän.

Att reda ut roller kan dock vara svårt. Det ser olika ut i olika organisationer beroende på storlek, tradition och omvärldstryck. Det innebär ofta en balansgång mellan respekt för professionen och uppdraget att företräda medborgarna/medlemmarna.

Om detta samtalar:

Lise Bergh, vice ordförande på Rädda Barnen
Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och författare till boken Samarbetskontraktet
Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet
Anders Ivarsson-Westerberg, docent på Södertörns högskola

Samtalsledare:
Fredrik Kron
, verksamhetschef IDEELL ARENA