Idéseminarium
Att kommunicera sin idé – en strategisk utmaning för ideell sektor

DATUM: 16 April 2013

TID: 13:00-15:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


KONTAKT:
fredrik.kron@ideellarena.se


Ideell sektor är under utmaning. Omvärlden kräver snabba budskap, tydlig redovisning och klar måluppfyllelse. Inte sällan krockar en folkrörelselogik med en medialogik i samband med vad och hur organisationerna ska kommunicera. Den ideella sektorns organisationer förväntas ha kontroll på såväl sakfrågan som hur den ska kommuniceras och på den nödvändiga spänningen mellan de personer som ska hantera innehåll och kommunikation. Därutöver måste organisationerna hantera och agera utifrån de som ger organisationen uppdraget och de som skapar organisationens tillit. Ett samtal om kommunikation, organisation och tillit.

Medverkande

Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS

Christina Garsten, professor socialantropologi vid Stockholms Universitet

Jesper Nilsson, kommunikation- och insamlingschef Rädda Barnen

Ingemar Olsson, kommunikationskonsult

Pernilla Petrelius-Karlberg, ekonomie doktor och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm

Anmälan

Partners är välkomna med anmälan till fredrik.kron@ideellarena.se senast 12 april.