Övrigt
Att rapportera effekt – med uppdraget och resultat i fokus

DATUM: 21 Januari 2015

TID: 13:00-17:00

VAR: PwC, Torsgatan 21, Stockholm


KOSTNAD: Gratis. En no-show-avgift om 250 kr debiteras för anmälda deltagare som inte dyker upp. Seminariet är öppet för medlemmar i FRII, partners i IDEELL ARENA och PwCs kunder.


KONTAKT:
070-268 11 69
fredrik.kron@ideellarena.se


FRII i samarbete med IDEELL ARENA och PwC bjuder in till seminarium om effektrapportering. Omvärlden och den ideella sektorn själv ställer allt högre krav på att de ideella organisationerna i högre utsträckning kan presentera resultat av sitt arbete. FRII har uppdaterat sin kvalitetskod som nu innehåller en separat del gällande effektrapportering. Vid seminariet presenteras resultatet av en undersökning som FRII låtit göra om arbetet med effektrapportering. Att genomföra en rapportering som tillfredsställer såväl medlemmar, givare, intressenter och omvärld kräver inte sällan en god en intern organisation och tydliga rutiner inte minst vad gäller datainsamling.

Hur säkerställer den ideella sektorns organisationer att en sådan  organisation finns på plats och hur går man från att inte bara presentera aktiviteter utan också effekterna av dem? Att rapportera i förhållande till organisationens uppdrag är helt centralt. Hur balanserar organisationerna viljan av att rapportera konkreta effekter med att effekten också har en bäring på uppdraget? För vem och varför sker rapporteringen?

Välkommen till en eftermiddag för inspiration, frågor och reflektion!

Program

Effektrapportering 1.0 -trender, mönster och tendenser

Medverkande: Maria Ros- Jernberg, generalsekreterare FRII och Johan Sverker, senior konsult PwC

Att rapportera och utvärderas utifrån uppdraget – en balansakt mellan standard, legitimitet och resultat

Medverkande: Staffan Furusten, föreståndare vid SCORE på Stockholm Universitet

Så här gjorde vi – Konkreta exempel på resultat och arbetssätt från några ideella organisationer

Anmälan

Anmäl dig senast den 14:e januari 2015. Till anmälan.