Strategiforum
Möjligheter, målkonflikter och kulturkrockar i samarbetet mellan näringslivet och civilsamhället

DATUM: 11 Januari 2018

TID: 08:15-09:45

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm


KOSTNAD: Gratis


KONTAKT:
070-798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin masteruppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna.

Medverkande och innehåll

I samarbete med tidskriften Kurage bjuder Forum, Famna och Ideell Arena den 11 januari 2018 in till ett samtal där vi såväl får utforska som problematisera det allt tätare samarbetet mellan civilsamhället och näringslivet. Antonia och Lina berättar mer om sin studie och deras intressanta slutsatser kommenteras av Amanda Jackson, ledamot i Amnestys styrelse och Ideell Arenas styrgrupp samt hållbarbetschef på Nobia. Seminariet leds av Andreas Linderyd, Ideell Arena, och Erik Wagner från Kurage och Idealistas förlag.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast 8 januari via anmälningsformuläret längre ner på sidan.

Varmt välkommen!