Övrigt
Civilsamhället – Nationalstatens sista väktare?

DATUM: 06 April 2017

TID: 08:30-09:30, Kaffe och frukt från 8:00

VAR: St: Paul, Mariatorget 10, Stockholm


MEDVERKANDE: Marta Reuter, Peter Moilanen, My Durén och Eva Ekelund


KONTAKT:
truls.neubeck@ideellarena.se


Till anmälan

Mer än hälften av kommunernas verksamhet påverkas av beslut som tas i Bryssel. Handelshindren mellan länder har minskat markant senaste decennierna och många multinationella bolag har verksamhet över hela världen. Staten och kapitalet  är rörliga sedan länge men vad gör civilsamhället? Är det verkligen sant att det står kvar och stampar, fast förankrat i nationalstaten och folkrörelsetraditionen?

Hur kan föreningen HEM bäst hjälpa fattiga EU-migranter – på gatan utanför, i riksdagskorridorerna eller genom vägar ur fattigdom i Rumänien? Guds nåd är gränslös, ska Svenska kyrkan ändå gräva där de står? Kan en dansk nykterist vara medlem i IOGT-NTO?

Vad betyder av-nationalisering i praktiken?

Forskaren Marta Reuter visar i sin text ”Nationalstatens sista väktare” hur samhällets långsamma av-nationalisering har blivit ett dilemma för svenska folkrörelser och deras organisationer. Och vi undrar vad det betyder i praktiken.

Vi bjuder därför in till samtal om vad ideella organisationer kan göra när beslutsmakt och näringsliv rör sig över gränserna! Behöver civilsamhället ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det?

Marta Reuter inleder med en presentation av forskningen bakom kapitlet ”Nationalstatens sista väktare”. Därefter följer samtal med Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO, My Durén, ordförande i föreningen HEM och Eva Ekelund, planeringschef på Svenska kyrkans internationella avdelning​.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Forum och IDEELL ARENA

Till anmälan