Idéseminarium
Civilsamhället och demokratin

DATUM: 26 April 2017

TID: 12:30-16:00

VAR: Immanuelkyrkans församling, Kungstensgatan 17, Stockholm


MEDVERKANDE: Erik Amnå, Hannah Kroksson, Abdulkader Habib och Anders Åhlin


KONTAKT:
070-798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Civilsamhället och demokratin var temat på årets idéseminarium. Statsvetare Erik Amnå talade om civilsamhället och demokratin som en kärleksrelation. Civilsamhället och demokratin är något vi förutsätter hänger ihop. Och han lyfte hur olika samhällsutmaningar påverkar de demokratiska processerna vi känner till. Bland annat har politiken och demokratins spelplan krympt och lämnat över större utrymme för bland annat domstolarna. Det är inte de förtroendevalda som har sista ordet utan rättsliga instanser kan erkänna individens rätt.

Erik talade också om ungdomars politiska intresse och gav tänkvärda perspektiv på varför ett samhällsengagemang mer sällan leder till partipolitiska uppdrag.

Abdulkader Habib (Kista folkhögskola), Hannah Kroksson (LSU) och Anders Åhlin (Lärarförbundet) gav sina perspektiv på vad civilsamhället gör, och kanske borde göra, när fler väljer bort politiken.

Seminariet sändes live och finns att se i efterhand. Sändningen är 1 h och 16 min långt.

Webbsändning

Inbjudan

Välkommen till årets idéseminarium med efterföljande partnerskapsmöte den 26 april, kl 12:30 – 16:00. Idéseminariet pågår mellan 12:30-13:45 och partnerskapsmötet pågår mellan 14:15-16:00. Kaffe, te, frukt och ett förstärkt fika serveras i pausen.

Partnerskapsmötet är öppet för ombud från alla avtalsparter i IDEELL ARENA. På mötet väljs bland annat styrgruppsrepresentanter. I år är det även dags att fatta beslut om den långsiktiga målsättning som tydliggör verksamhetens inriktning under kommande fyra år.

Samhällsengagemang och representativiteten

Årets tema för idéseminariet är civilsamhället och demokratin. Med nya intressanta resultat visar Erik Amnå – professor i statskunskap vid Örebro universitet och ordförande i stiftelsen Höj Rösten – hur svenskarnas samhällsengagemang än mindre resulterar i partipolitiska uppdrag och medlemskap. Denna utveckling ställer viktiga frågor om demokratin på sin spets, bland annat när det gäller representativitet och mångfald i civilsamhällets organisationer. Vilket ansvar tar civilsamhällets organisationer för den demokratiska utvecklingen?

I respons till Amnås inledande presentation, som även berör hur globala politiska trender kan påverka civilsamhälle och demokratier, får vi en reflektion över ansvar och utmaningar från ledare i ideella organisationer. Medverkar gör Hannah Kroksson, vice ordförande LSU, Abdulkader Habib, rektor Kista folkhögskola och Anders Åhlin, förbundssekreterare Lärarförbundet.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Varmt välkommen!