LedarskapsArenan
Civilsamhällets praktik och forskningens avtryck

DATUM: 07 Februari 2013

TID: 09:30-19:30

VAR: Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka


KOSTNAD: 1000 kronor för IDEELL ARENAs partnerorganisationer. 1450 kronor för övriga deltagare.


KONTAKT:
070-461 94 53
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Inbjudan

Den 7 februari 2013 bjuder IDEELL ARENA in dig som jobbar med den långsiktiga utvecklingen i din organisation, till en spännande mötesplats på temat: Civilsamhällets praktik och forskningens avtryck.

Vi vill sprida civilsamhällets metoder för att väcka nyfikenhet och efterfrågan kring forskning samt diskutera de utmaningar som civilsamhället står inför. Under dagen samtalar och möts vi kring frågan om hur vi sprider forskning för att stärka det strategiska ledarskapet i ideell sektor på ett inspirerande och lättillgängligt sätt.

Vi inspirerar till och visar på hur ideella organisationer kan använda forskningen som ett verktyg för utveckling i den egna organisationen. I enskilda seminarier behandlas frågor som: Hur mäter vi och redovisar resultat? Den ideella sektorns särart gällande personalarbete. Gränsen mellan medlem och kund. Förtroendevaldas behov för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Vi samtalar kring antologin Civilsamhället i samhällskontraktet och visar på hur ideell sektor närmar sig de utmaningar som forskningen beskriver.

Årets LedarskapsArena utgår såväl från praktikerna och den pågående verksamheten som utifrån forskarkommentarer och det aktuella forskningsläget.

Sammanfattning

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer genom ordförande Felix König sammanfattar den känsla som många deltagare beskrev efter dagens slut ”helt klart en av de allra bästa aktörerna på kompetensutveckling i civilsamhället”. Ett stort TACK till alla er som medverkade och bidrog med erfarenheter och kompetens till en grymt lyckad konferens.

Läs mer nedan, om vad några av alla deltagare reflekterat kring efter konferensen och fortsätt att diskutera i era organisationer. Det är nu all inspiration ska omsättas till utveckling.

”Kan vi hjälpa våra chefer att vara bättre chefer tjänar vi alla och organisationen på det. Så… Hur unikt behöver organisationernas HR-arbete vara?” Läs mer här.

”Forumteater är ett kul sätt att testa olika sätt att göra ledarskapsutveckling, långt ifrån traditionella former. Och en viktig påminnelse om att individer utgör gruppen, och att alla har ett ansvar att ta ansvar.” Läs mer här.

”Att ta in den samhällsvetenskapliga forskning som finns om civilsamhället i organisationernas egna strategiska diskussioner är utmärkt. Men vi bör inte göra det oreflekterat.” Läs mer här.

”En bra start på arbetet (jämställdhetsarbetet, reds anm) är en kartläggning, det blir en ögonöppnare och en bra grund att utgå ifrån. Efter kartläggningen är det antagligen klokt att erkänna att allting inte är perfekt och sätta upp konkreta mål kring vad som ska förändras och hur!” Läs mer här.

Länk till alla tweets om LedarskapsArenan hittar du här.

Länk till bilder från LedarskapsArenan hittar du här.

Två seminarier webbsändes och kan ses i efterhand via vår bambuser kanal

Lever civilsamhällets arbete med jämställdhet upp till sin värdegrund – Att leda med jämställdhet i fokus?

Medverkande i seminariet är Patrik Schröder, GS KFUM, Ida Östensson, Verksamhetsledare och grundare Crossing Boarders, Lise Bergh, Amnesty och Charlotte Holgersson, docent i genus, ledning och organisation KTH.

Hur bra kan civilsamhället bli – Att redovisa och mäta resultat för strategisk ledning?

Medverkande i seminariet är Tove Strömberg, planeringschef Rädda Barnen, Linus Olofsson, verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan, Susanna Alexius, forskare SCORE och Handelshögskolan och Johan Sverker, PwC

Vill du ha material från något av seminarierna eller har andra frågor hör av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se.