Övrigt
Där vetenskap och ideologi möts

DATUM: 10 December 2015

TID: 09:00-16:00

VAR: Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm


KOSTNAD: 300 kr


Används vetenskap för att stötta en idé, eller används den kanske istället för en idé? Och vilken plats har vetenskapen egentligen i det civila samhället?

Välkommen till en mötesplats där vi på olika sätt kommer belysa frågeställningarna: Används vetenskap för att stötta en idé, eller används den kanske istället för en idé? Och vilken plats har vetenskapen i det civila samhället? Vi arrangerar mötesplatsen tillsammans med Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, Ersta Sköndal Högskola, Stockholms Universitet och Forum Ansvar.

Under konferensen får vi träffa forskare och praktiker som vrider och vänder på temat. Några av de frågeställningar som undersöks är: Hur förhåller sig vetenskap och den professionella erfarenheten till andra former av kunskap i ideella organisationer? Vad är oberoende? Hur främjar ideella organisationer sitt oberoende? Är medlemmars, frivilligas och brukares kunskap, en outnyttjad resurs inom det sociala området?

Konferensen genomförs på Ersta Sköndal Högskola. Anmäl dig senast 3 december.

Program

Program och inbjudan

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl med namn, organisation, kontaktuppgifter, eventuella kost-preferenser och preliminärt seminarieval till info@nocturum.se. Sista anmälningsdag är den 3 december.