Strategiforum
Det ideella engagemanget och professionalisering

DATUM: 10 Mars 2022

TID: 08:30–10:00

VAR: Seminariet hålls digitalt i zoom


KOSTNAD: Gratis för Ideell Arenas partners, 500 kronor för andra organisationer. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 250 kronor.


KONTAKT:
070-928 98 51
rebecca.vinthagen@ideellarena.se


Välkommen på ett digitalt frukostseminarium där frågor kring arvodering, anställningar och det ideella engagemanget står i fokus.

”Anställningarna korrumperar den ideella sektorn. Genom villkorade fasta medel blir man förankrad i samhällets system. Man har köpt oss”, sade Jenny Westerstrand, ordförande Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), nyligen i en intervju i Altinget.

Intervjun med Jenny Westerstrand gjorde Ideell Arena nyfikna på att undersöka hur ideella organisationer påverkas av professionaliseringen i form av ökat antal anställda och inställningen till arvodering av ideella krafter. Hur håller vi som ideella organisationer fast i organisationens idé och uppdrag när omvärlden och dess krav pockar på? Vad kan både anställningar och arvoderingar få för följder, och hur påverkar det struktur och organisation?

Roks och Svenska Simförbundet är två organisationer som har olika ingångar och förhållningssätt till frågorna. Där det i Roks fall finns en rädsla att det ideella engagemanget kommer urholkas med ökade anställningar ser Simförbundet positivt på både arvodering, kommersialisering och anställda, inte minst för att det ger fler möjligheter att uppnå organisationens uppdrag.

Medverkande

Jenny Westerstrand, ordförande Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Mikael Jansson, förbundschef Svenska Simförbundet

Johan von Essen, professor vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Samtalet modereras av Katarina Gustafsson, Ideell Arena

 

Välkommen! Anmäl dig nedan senast 8 mars.