Strategiforum
Vad styr vår digitala utveckling? – Om digital kompetens i ideell sektor

DATUM: 06 September 2016

TID: 08:30-10:30 (kaffe och smörgås från 08:00)

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Alf Westelius, Sofia Brändström och Ove Ellemark


KOSTNAD: Kostnadsfritt för partners i IDEELL ARENA, 500 kr för övriga.


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


En av de genomgripande samhällsförändringarna vi ser idag är digitaliseringsprocessen som sker runt oss på många plan. Smarta telefoner och plattor ger ständig tillgång till – och förväntan på – digitalt stöd och kontakt. Appar, molntjänster, sociala medier, men även intranät och verksamhetssystem. Vår personliga vardag har blivit alltmer digital, men våra organisationer hänger inte alltid med. Och verksamhetsansvariga fortsätter att delegera verksamhetsväsentliga digitaliseringsfrågor till IT-ansvariga.

Men idag är digitalisering allas ansvar. För att skapa nya möjligheter och utveckla verksamhet är det nödvändigt med kunskap om digitalisering och de möjligheter och hot den ger. I seminariet möter vi Alf Westelius, professor i ekonomiska informationssystem och processledare för IDEELL ARENAs IT-nätverk, som ger oss en överblick över utvecklingen. Vilka möjligheter ger det moderna digitala samhället för ideell sektor i form av organisering och arbetsmetoder?

Vilket ansvar och mandat har ansvarig chef att driva igenom förändringar? Vem behöver digital kompetens och vad ska till för att attrahera personal med sådan? Hur skapar vi en digital arbetsplats? Hur är en digital folkrörelse rustad internt? Var ligger gapet; finns kunskapen om befintliga system så att vi inte lägger resurser på nya system, när det som egentligen behövs är förmågan och viljan att använda de befintliga? Används systemen på rätt sätt, är de anpassade till verksamheten eller tvärtom. För vem skapar det då nytta?

Vi möter också Sofia Brändström, kommunikationschef på SSU och Ove Ellemark, chef för IT och digitala plattformar på Golfförbundet som ger oss inblick i den digitala värld deras respektive organisationer befinner sig i. Hur ser de på digital kompetens? Samtalsledare Katarina Gustafsson, projektledare IDEELL ARENA.

Alf Westelius släpper i oktober tillsammans med Mathias Cöster boken ”Digitalisering” som belyser digitaliseringen ur olika perspektiv. Boken är en del i serien ”BeGreppbart”.

Målgrupp

Verksamhetschefer, kanslichefer och biträdande GS, IT/digitala-chefer, och GS:ar.

Anmälan

Anmälan är stängd. Arrangemanget är redan genomfört.