Strategiforum
Eftervalsanalys med Erik Amnå

DATUM: 04 Oktober 2018

TID: 8.00-10.00

VAR: Plan 9, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm


KONTAKT:
0707985387
andreas.linderyd@ideellarena.se


Rösterna är nu färdigräknade i ett val som väckt många svåra och stora frågor om polarisering och vad som håller oss samman som samhälle. I valrörelsen har samtalet ständigt återvänt till innebörden av ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle. Civilsamhället är i framkant i diskussionen, något som i nästa steg väcker frågan om hur vi kan och bör bidra till att stärka demokratin. Civilsamhället sägs ha ett ansvar som demokratibärare i samhället – men vad innebär det egentligen för våra ledare och organisationer? Många gånger upplevs en ängslighet i debatten och en fråga som återkommande ställs är: Hur kan civilsamhällets ledare agera för att fortsätta våga ta ställning och slå vakt om grundläggande värderingar?

 Några dagar efter riksdagens öppnande samlas vi till ett gemensamt erfarenhetsutbyte om det politiska läget och hur ledare i civilsamhället kan adressera valrörelsens hetaste frågor. Vi utmanar tankar kring hur sektorn gemensamt värnar det öppna och demokratiska samhället, en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta organisera oss och tillsammans förändra samhället.

Seminariet inleds av professor Erik Amnå, statsvetare med lång erfarenhet av ideellt engagemang och forskning om det civila samhället. Tillsammans resonerar vi därefter om civilsamhällets demokratiska uppdrag. Träffen vänder sig till dig som har ett strategiskt ansvar i din organisation för dessa frågor.

Mer om Erik Amnå

Erik Amnå har forskat om hur svenskarnas samhällsengagemang allt mindre resulterar i partipolitiska uppdrag och medlemskap. Denna utveckling ställer viktiga frågor om demokratin på sin spets, bland annat när det gäller representativitet och mångfald i civilsamhällets organisationer. Vilket ansvar tar civilsamhällets organisationer för den demokratiska utvecklingen? Erik Amnå deltog på Ideell Arenas idéseminarium 2017 och han lyfte då hur olika samhällsutmaningar påverkar de demokratiska processerna vi känner till. Bland annat hur politiken och demokratins spelplan krympt och lämnat över större utrymme för bland annat domstolarna. Det seminariet webbsändes här.

Praktisk info

Plats: Klara Södra kyrkogata 1, plan 9
När: 8–10, frukost från 8 och samtalet börjar 8.15
Kostnad: Gratis för partners i Ideell Arena. Övriga deltagare betalar 200 kronor. Är du anmäld utan att dyka upp eller höra av dig och meddela förhinder debiteras du samma avgift.

Personuppgifter

Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna delta i Ideell Arenas verksamhet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret nedan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.

Anmälan

Är stängd.