Verktygslådan Live
Engagera redan engagerade

DATUM: 20 April 2015

TID: 11:30-13:00. Lunchsmörgås från 11:15.

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Aron Schoug, Anna Lindgren, Camilla Ruben.


KOSTNAD: Gratis för partners i IDEELL ARENA, övriga betalar 500 kr.


KONTAKT:
073-9395865
ulrika.erksell@ideellarena.se


LADDA NER:
Utan piska och morot

Balansen mellan olika sätt att stimulera medlemmarnas inre motivation att engagera sig

Hur ska ideella ledare agera för att få människor att göra frivilliga insatser – och tycka om det?

Aron Schoug redogör för resultaten i sin masteruppsats: Utan piska och morot – om förutsättningarna för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete där han har intervjuat styrelseledamöter i några av Naturskyddsföreningens lokalföreningar. Ladda hem uppsatsen som ligger i länken till höger.

”Ja, det här med ledarskap alltså, det har jag svårt för i det här sammanhanget. Det är nåt man sysslar med inom näringslivet. Problemet såhär ute i landet är ju inte att vi har massor av människor som vill bli ledda eller leda själva. Problemet är ju att överhuvudtaget få några som drar föreningen vidare och då kan man ju säga att dom man får i en styrelse, man får ju inte som sin uppgift att leda dom till att göra massa saker. Jag är glad för det dom gör om man får säga hur verkligheten är. Därför är det knepigt med begreppet ledarskap, det hör inte riktig hemma i en ideell förening. Vi jobbar väl ihop och var och en sysslar med det den är intresserad av”  (citat av en ordförande i en lokalförening).

Att förstå motivation och ha förmåga att balansera människors behov är nycklar till ett framgångsrikt ledarskap, menar Aron Schoug. Fyra typiska sätt att resonera kring vad som främjar respektive hämmar medlemmars motivation är enligt Schoug livspussel, engagemang, gruppdynamik och maktstrukturer.

Kan föreningar få fler aktiva genom att förändra sitt sätt att motivera människor? Vi diskuterar hur begreppet ledarskap hör hemma i en ideell förening.

Anna Lindgren, Korpen reflekterar över vad som framkommer i uppsatsen och delar Korpens erfarenheter av hur de arbetar med motivation och ledarskap.

Medverkande

Aron Schoug författare till masteruppsatsen ovan som är utgiven av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Aron Schoug är lärare med masterexamen i pedagogik med inriktning mot ledarskap och motivation i föreningslivet. Medverkar gör också Anna Lindgren, Chef avdelning Demokrati och utbildning, Korpen. Leder samtalet gör Camilla Ruben, kanslichef Svenska kyrkan i Norrköping.

Se seminariet via webben