Akademisk trädgård
Ett demokratiskt eller demokratitekniskt civilsamhälle?

DATUM: 03 April 2024

TID: 08:30-10:00

VAR: Webbinarium


MEDVERKANDE: Niklas Hill, Lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola


KONTAKT:
info@ideellarena.se


Nu mer än på mycket länge ifrågasätts civilsamhällets demokratiska funktion. Behovet av att få demokratin i organisationerna att frodas är kanske viktigare än någonsin. Finns det en risk att civilsamhället fastnar för mycket i regler och formalia, istället för att ta vara på den demokratiska kraften som finns tillgänglig?

Niklas Hill är huvudperson under denna Akademiska trädgård där han kommer diskutera sin avhandling, Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010. I avhandlingen undersöker Hill utbildningsmaterial för föreningsutveckling från en mängd olika organisationer med vitt skilda verksamheter från sex decennier. Hills utgångspunkt ligger i frågeställningarna hur demokrati beskrivs i föreningshandböckerna (det vill säga böcker som lär ut förenings- och mötesteknik), hur beskrivningarna har utvecklats under perioden och hur de förhåller sig till sin samtid.

Hill konstaterar att tonvikten i föreningshandböckerna främst finns i de mer tekniska delarna av demokrati, som att följa stadgarna och att genomföra korrekta omröstningar. Demokratin tas för givet och fokus läggs mer på demokratitekniker än på att se på demokrati som ett utvecklingsarbete över tid.

Se seminariet i efterhand där Niklas Hill presenterar sin avhandling.

Under seminariet deltog även Hanna Schubert, projektledare på ViMåstePrata, och Pia Josephson, kanslichef på Gymnastikförbundet, som delade med sig av reflektioner i ämnet.