Strategiforum
Pengar, pengar, pengar – Långsiktig finansiering med uppdraget i fokus

DATUM: 08 November 2013

TID: 09:00-10:30

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Lena Asplund, Lise Bergh och Erik Sjöstrand


KOSTNAD: Kostnadsfritt för IDEELL ARENA partners, övriga 500 kr


KONTAKT:
fredrik.kron@ideellarena.se


Att låta uppdraget styra vilka resurser som ska genereras och användas för att uppnå organisationens idé kan vara en utmaning. Ideell sektor påvisar en stor bredd och variationsrikedom både gällande vilka resurser som bör samlas in för att uppfylla uppdraget och hur det ska gå till. Organisationer inom sektorn har olika uppfattningar om mottagande av medel från såväl det offentliga som av företag. Vissa organisationer driver egen näringsverksamhet som ett sätt att genera resurser till verksamheten och där näringsverksamheten i sig kan vara ett sätt att uppfylla organisationens uppdrag.

I en färsk studie från Ungdomsstyrelsen framträder en stark polarisering mellan ideella organisationer som upplever sig starkt beroende av offentliga medel och en grupp som inte anser att medel från det offentliga innebär ett beroende.

Hur kan och bör den ideella sektorns organisationer navigera i ett alltmer varierat landskap av olika finansieringskällor och uppfattningar om desamma. Hur ser organisationerna på sin egen “finansieringsmix samt på begrepp som trovärdighet, beroende och oberoende vad gäller finansiering?

Medverkande

Lena Asplund, administrativ chef, Neuroförbundet

Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty

Erik Sjöstrand, doktorand vid Handelshögskolan som skriver på en avhandling om hur olika finansieringsströmmar till ideella organisationer kan få betydelse för organisationens uppdrag och verksamhet.

Anmälan

Senast 4 november via anmälningsformulär