Fenix Alumni
Fenix Alumni 2016

DATUM: 01 December 2016

TID: 09:30 - 20:30

VAR: Idrottens Hus, Skanstull, Skansbrogatan 7, Stockholm


KOSTNAD: Deltagaravgift 1500 kr, inkl fika, lunch och middag


Civilsamhällets strategiska utmaningar och den vetenskapliga miljön

Hur navigerar Du som ledare när nya utmaningar knackar på dörren? Bryter du mot regler, särkopplar du, hittar du nya sätt för att ta tillvara på människors engagemang?

Varmt välkommen till årets gemensamma Alumni-sammankomst för tidigare Fenixresenärer – 1 december.

Nu får du möjlighet att fortsätta diskussionerna kring de ideella organisationernas långsiktiga utmaningar och strategiska kärnfrågor! Under en heldag får du utbyta erfarenheter och knyta kontakter med både gamla och nya kollegor i sektorn, och ta del av praktikfall och aktuell forskning med hjälp av våra inbjudna forskare Susanna Alexius ek. dr, på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Johan von Essen, docent Ersta Sköndal högskola, samt Susanne Lundåsen, docent Mittuniversitetet/Ersta Sköndal högskola.

Torsdag den 1 december startar vi kl. 09.30 och avslutar efter en gemensam middag kl.20:30. Dagen varvas med samtal i både större och mindre grupper, med och utan forskare och en och annan överraskning! Därefter kvällssamtal på stan för de som önskar.

Årets tema är civilsamhällets strategiska utmaningar och den vetenskapliga miljön. Vi utgår ifrån deltagarnas egna utmaningar och blir sparrade av forskare med olika vetenskapliga perspektiv!

På träffen kommer du få möjlighet att definiera utmaningar som ni har stött på under det senaste året och hur du försökt hantera dessa strategiskt. Genom reflektion och erfarenhetsutbyte skapar utmaningarna typiska fall som presenteras för inbjudna forskare. I en reflektion över vad de hört lyfter forskarna vilka frågor och svar som anknyter till deras olika vetenskapliga perspektiv.

En företagsekonom, en teolog och en statvetare! Medverkande med olika vetenskapliga perspektiv

Susanna Alexius träffade du tidigare i Fenixprogrammet. Susanna är företagsekonom. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning på marknader är centrala teman i hennes pågående forskning.

Även Johan von Essen har du träffat tidigare i Fenixprogrammet. Johan är teolog. Han är intresserad av hur människor uppfattar samhället och vad det betyder för människans livsbetingelser. Johan menar att det ideella arbetets betydelse inbegriper centrala föreställningar om samhället och vad det betyder för människan vilket gör det till ett lämpigt sätt att förstå människors samhällssyn.

Susanne Wallman-Lundåsen är statsvetare. Susannes forskning berör i huvudsak två olika områden. Dels lokala politiska påverkansprocesser, med ett särskilt fokus på det lokala föreningslivets betydelse i den kommunala politiken. Dels vad som brukar benämnas som socialt kapital, särskilt social tillit.

Tillsammans vill vi på detta sätt under en dag skapa en mötesplats mellan Civilsamhällets strategiska utmaningar och den vetenskapliga miljön.

Att göra inför träffen

Din uppgift blir att ta med ett exempel från det senaste årets utmaningar. Som ett exempel kan nämnas att Mucf´s rapport om villkor för organisationer med social inriktning som presenterades i somras visar att trots att organisationerna inte har det som sin huvuduppgift svarar drygt 40 procent av 900 tillfrågade organisationer att de har gjort insatser för nyanlända under det senaste året. Kanske din organisation var involverad i höstens flyktingsituation eller någon liknande. Hur gick det till? Vad fick det för konsekvenser för uppdraget och verksamheten? Kanske var det också något helt annat som utgjorde just er strategiska utmaning under det gångna året?

Anmälan

Anmäl dig via formuläret här. Maxantalet är 20 deltagare.

Sista anmälningsdag 4 november. Anmälan är bindande

 

Kontakt

Har du frågor, kontakta gärna Alumniledningen:

Ulrika Erksell, verksamhetsutvecklare IDEELL ARENA, Fenixresenär 2008-2009 och programledare Fenixprogrammet 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 eller

Truls Neubeck, filosofie doktor samt ställföreträdande Generalsekreterare på FAMNA, programledare Fenixprogrammet 2015-2016.

Vi ser framemot att se Dig igen och hoppas du har möjlighet att delta!

Varmt välkommen!

 

Tidigare genomförda träffar

Årlig gemensam alumniträff för alla ledare som har gått Fenixprogrammet sedan starten 2008. Syftet med träffen är att erbjuda mer kunskap om strategisk ledning samt att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan alla som genomgått programmet.

IAlly 24-25 oktober 2013

Tomhetens triumf 19-20 november 2015