Fenix Alumni
Fenix Alumni – Om professionalisering

DATUM: 12 Februari 2020

TID: 08.30-16.30

VAR: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm


MEDVERKANDE: Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius och Johan von Essen


KOSTNAD: 1000 kr


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


12 februari bjuder Ideell Arena in Fenix Alumni till en heldag på temat professionalisering och civilsamhället i Sverige. Vi vrider och vänder på vad professionalisering kan vara, hur det kommer sig att professionalisering är en viktig fråga idag, vad professionalisering kan få för konsekvenser för civilsamhället i Sverige och vad ledare för ideella organisationer kan göra för att möta eller mota professionaliseringen. Med stöd i processinriktade arbetsmetoder utforskar vi tillsammans temat professionalisering och dess konsekvenser för civilsamhället i Sverige.

Det blir en heldag med inbjudna forskare som är med under hela dagen från 08.30-16.30. Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius och Johan von Essen medverkar. Träffen genomförs i Stockholm på Unionens kontor.

Enkät för mental förberedelse
För att förbereda alla som deltar i alumniträffen samt lägga grund till dagens första moment får du som anmäler dig svara på en digital enkät i förväg. Enkäten rör temat professionalisering och civilsamhället i Sverige. Enkätsvaren redovisas under Alumni-träffen och bearbetas i träffens första moment.

Det finns 20 platser. Anmäl dig i anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande och faktura skickas en vecka innan träffen.

Dagen kostar 1000 kr och då ingår fika, frukt och lunch under dagen.