Strategiforum
Förändringsarbete i praktiken

DATUM: 23 Januari 2013

TID: 09:00-11:00

VAR: Hyresgästföreningen , Norrlandsgatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Kristina Ljungros och Bo Andersson


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga 500 kr.


KONTAKT:
fredrik.kron@ideellarena.se


Två konkreta exempel på att återvinna sitt uppdrag samt skapa rörelse.

Föreningen Norden och RFSU är två gamla frivilligorganisationer som bägge genomgår ett omfattande förändringsarbete.

Föreningen Norden kämpar med en kraftigt minskande tillika åldrande medlemskår, krympande ekonomi och kansli. Nu är man mitt uppe i ett arbete att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag i syfte att bli en samhällspolitisk kulturaktör.

RFSU är ett klassiskt exempel på en hybridorganisation, en organisation som både utgår från en vinstdrivande- såväl som ideell logik. Nu har man ambitionen att tydliggöra medlemsorganisationen, vilket bland annat innebär framtagande av en ny gemensam vision och strategisk riktning som ska antas av medlemmarna.

Medverkande

Bo Andersson, generalsekreterare på Föreningen Norden och Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU inleder därefter sker samtal och reflektion.

Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA är samtalsledare

Anmälan

Anmälan sker till fredrik.kron@ideellarena.se senast 18 januari.