Strategiforum
Forskning i ideologins tjänst

DATUM: 15 Oktober 2020

TID: 08:45–11:30

VAR: Mötet hålls digitalt i Zoom


KONTAKT:
070-798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Vill du och din organisation utveckla ert strategiska arbete med att använda forskning i ideologins tjänst? Utifrån en seminarieserie som genomfördes hösten 2019 och våren 2020 presenterar vi på denna interaktiva workshop resultaten i form av handboken Att använda forskning i ideologins tjänst.

Workshopen vänder sig till personer som har erfarenhet av att arbeta med forskning som ett verktyg för att stärka, utveckla och uppfylla sina organisations ideologier. Målsättningen är att främja och stärka hur ideella organisationer i allmänhet och din organisation i synnerhet använder forskning för att uppfylla organisationens ideologi.

Handboken presenterar fyra strategier för att arbeta med forskning i ideologins tjänst:

  • Ficklampan – En strategi och infrastruktur för forskning
  • Fatta forskning – Att sprida och dela forskning
  • Se mig, hör mig, rör mig – Att vara empiri för forskning
  • Gräv här – Få forskningen att uppmärksamma specifika frågor

Under workshopen utgår vi från de fyra strategierna. Ambitionen är att du ska inspireras samt få idéer och uppslag till hur du kan utveckla din organisations arbete med forskning. Vi utbyter också erfarenheter och lägger grunden för förändring och utveckling i den egna organisationen.

Handboken lanserad

Handboken är redan nu publicerad och finns att läsa digitalt: Att använda forskning i ideologins tjänst.

Program

08:45 Förmingel
09:00 Introduktion och presentation av handbok
09:45 Paus
09:50 Fallstudier (Bräcke diakoni och RFSU) och erfarenhetsutbyte
10:40 Paus
10:55 Att gå vidare med forskning i ideologins tjänst

Medverkande

Ulrika Erksell, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund
Andreas Linderyd, ansvarig mötesplatser Ideell Arena
Peter Moilanen, nykterhetsideolog och chef för Narkotikapolitiskt center
Ola Segnestam Larsson, forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vi möts digitalt

Workshopen hålls digitalt i Zoom, möteslänk kommer att skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmäl dig senast 6 oktober.

Workshopen arrangeras i samverkan mellan Ideell Arena och Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran.

Välkommen!

Anmälan är nu stängd.