Forskning i ideologins tjänst

Vill du och din organisation utveckla ert strategiska arbete med att använda forskning i ideologins tjänst? Utifrån en seminarieserie som genomfördes hösten 2019 och våren 2020 presenterar vi på denna interaktiva workshop resultaten i form av handboken Att använda forskning i ideologins tjänst. Workshopen vänder sig till personer som har … Fortsätt läsa Forskning i ideologins tjänst