Övrigt
Forskning som förändrar 2017

DATUM: 09 November 2017

TID: 09:00-16:30

VAR: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm


KOSTNAD: Deltagare från ideell sektor: 800 kronor (inkl. moms)


KONTAKT:
070-798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Välkommen till kunskapskonferens om civilsamhället den 9 november. Årets konferens har tema möjligheter och risker i samarbetet mellan det offentliga och ideell verksamhet. Konferensen är ett arrangemang i samverkan mellan Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Sveriges kommuner och landsting och Ideell Arena.

Programmet bjuder på samtal kring IOP och ensamkommande flyktingbarn, villkoren för ideella föreningar i utsatta områden, den marginaliserade förorten och civilsamhällets roll i att representera röster från förorten och balanskonsten i att mäta ideella organisationers prestationer och värden.

En konferens för dig som är förtroendevald, beslutsfattare och tjänsteperson från offentlig och ideell sektor.

PROGRAM

9.00 Kaffe, smörgås och registrering

9.30–10.00 Inledning
Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör hälsar välkommen och öppnar konferensen.

Hur ska vi förstå samverkan?
Jenny Risfelt, IDEELL ARENA.

10.00–11.00  Unik, innovativ och framgångsrik samverkan – IOP Ensamkommande Göteborg
Medverkande: Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Helene Mellström, Bräcke diakoni och Helene Holmström, Göteborgs stad.

11.10–12.25 Seminariepass 1
Valbara seminarier A-B.
A. Staten, civilsamhället och den övergivna förorten
B. Projektcafé: kvalificerat medskapande & stöd att bygga samverkansprojekt

12.25–13. 35 Lunch, mingel och erfarenhetsutbyte

13.35–14.40 Seminariepass 2
Valbara seminarier C-D.
C. Frivilliga som konkurrent eller komplement till polisen?
D. Utvärderingens balanskonst: att mäta ideella organisationers prestationer och värden

14.40–15.20 Fika, mingel och erfarenhetsutbyte

15.20–16.15  Mycket för många – villkoren för ideella föreningar i utsatta områden
Medverkande: Julia Grosse, MUCF, Ditte Westin, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Marika Holm, Stockholmsidrotten, Gabriella Granditsky Svenson, Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation.

16.10 – 16.30 Tankar kring morgondagens samverkan
Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, representant från SKL och Truls Neubeck, verksamhetschef, IDEELL ARENA.