Övrigt
Forskning som förändrar

DATUM: 03 December 2015

TID: 08:30-17:30

VAR: Quality Hotel Globe vid T-bana Globen, 10 minuter från Stockholms city., Arenaslingan 7, Johanneshov


MEDVERKANDE: Se program


KOSTNAD: Deltagare från offentlig sektor 1150 (exkl moms). Deltagare från civilsamhället: 850 kronor (inkl. moms)


KONTAKT:
070-2681169
fredrik.kron@ideellarena.se


Konferensen presenterar aktuell forskning om det civila samhället och dess roll i samhällsutvecklingen. Ett genomgående tema är hur forskningen kan möta praktikers behov av kunskap och användas för utveckling inom offentliga och det civila samhällets organisationer.

Program

Hela programmet med medverkande hittar du på MUCFs hemsida. Där hittar du också anmälan. Sista anmälningsdag är 17 november.

08.30 – 09.00 Registrering och kaffe

09.00 – 09.30 Inledning

09.30 – 10.30 Workshop: Svar direkt!

En workshop som utgår ifrån kunskap om det civila samhället och dess roll i samhället som efterfrågas av ideell och offentlig sektor. Vilka svar ger forskningen idag och vilka kunskapsluckor finns? I workshopen deltar konferensdeltagarna aktivt tillsammans med en forskarpanel. Samtalen bygger på frågor från praktiker i ideella och offentliga verksamheter.

10.30 – 10.50 PAUS

10.50 – 12.25 Fortsättning: Svar direkt!

12.25 – 13.20 LUNCH

13.20 – 13.40 Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

14.00 – 15.15 Seminariepass 1

Välj ett av de valbara seminarierna A-D

A. Inbjudet och erövrat inflytande – nya vägar för ungas lokala deltagande

B. Vems intressen företräder civilsamhället på den politiska arenan?

C. Vad är föreningarna utan sina medlemmar?

D. Från forskning till utveckling – en utmaning för ideell sektor

15.15 – 15.45 PAUS

15.45 – 17.00 Seminariepass 2

Välj ett av de valbara seminarierna E-H

E. Vad har ideellt arbete med politik att göra?

F. En professionaliserad röst för barnen?

G. Har du koll på vad forskningen säger om civilsamhälle och jämställdhet?

H. Mellan röst och service – ideella organisationers samverkan med kommuner

17.10 – 17.30 Framtidsspaning och avslut

Martin Björgell, ordförande i Civos och Karin Linkhorst, utvecklingsstrateg, Linköpings kommun reflekterar över konferensens innehåll och spanar framåt. Vilka möjligheter ser du i att arbeta med forskning och utveckling? Var behövs kunskapen mest?