Seminarieserier
Förtroendevald i ideell sektor

DATUM: 11 November 2015

TID: 17:00-21:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan , Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Hanna Broberg, Anna Iwarsson, Fredrik Kron, Karin Robertsson, Ola Segnestam-Larsson och Johan Sverker


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA 2900 kr, övriga 4500 kr


KONTAKT:
070-2681169
fredrik.kron@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

I seminarieserien som sträcker sig över tre tillfällen kommer vi med hjälp av praktiker från ideell sektor och civilsamhällesforskare sätta fokus på några av ledarutmaningarna med syfte att utveckla ditt strategiska ledarskap.

Form

Datum för höstens träffar är 6 oktober, 21 oktober och 11 november hos Studieförbundet Vuxenskolan på Franzéngatan 6. Varje tillfälle sker mellan kl 17.00–21.00 och en lättare måltid serveras.

Vem är du?

Du är förtroendevald i en ideell organisation och organisationen har tillgång till en viss kansliresurs. Din organisations verksamhet vilar således inte uteslutande på ideella krafter.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedanför. Anmäl dig senast den 22 september.

Deltagare om seminarieserien

Här kan du se en kort film där tidigare deltagare, Andreas Axelson, förbundsstyrelseledamot i KFUM berättar om sina tankar kring kursen. Filmklippet är 1.27 minuter