Seminarieserier
Förtroendevald i ideell sektor

DATUM: 13 November 2014

TID: 17:00-21:00

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Ola Segnestam Larsson, Anna Carlstedt, Agneta Gustafsson, Johan Sverker, och Hanna Broberg


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA 2900 kr, övriga 4500 kr


KONTAKT:
070-268 11 69
fredrik.kron@ideellarena.se


LADDA NER:
Program

Tre utvecklande möten om din viktiga roll som förtroendevald.

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

Välkommen till en mötesserie med syftet att utveckla ditt strategiska ledarskap.

Form

Vi träffas kl 17.00 -21.00: 1 oktober, 27 oktober och 13 november i Stockholm. En lättare måltid serveras vid varje träff.

Anmälan

Anmälan är stängd.