Verktygslådan Live
Fullbokat – Mötesplats GDPR

DATUM: 25 Januari 2018

TID: 08:00-10:30

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Nils-Olof Ekelöw, Beatrice Gustafsson och Mikael Willborg


KOSTNAD: Seminariet är gratis för partnerorganisationer, övriga organisationer betalar 500 kr


KONTAKT:
truls.neubeck@ideellarena.se


Ett erfarenhetsutbyte om vad den nya dataskyddsförordningen betyder för ledning och styrning av ideella organisationer.

Vilka ställningstaganden behöver ideella organisationer göra?

I och med att en ny förordning som GDPR träder i kraft ställs ledare i ideell sektor för nya utmaningar. Det handlar såklart om att ta ställning och fördela resurser till operativa frågor som vad som måste göras nu, vad som kan avvakta, hur mycket som är allmänt och hur mycket som är verksamhetsspecifikt. Men det handlar också om strategiska ställningstaganden kring hur förordningen kan komma att påverka ansvarsutkrävande, medlemskap eller stadgeformuleringar.

Innehållet denna morgon skapas av er som kommer till seminariet och de frågor och erfarenheter ni bär på. På mötesplatsen medverkar både IT-specialister och företrädare från ideella organisationer som tagit ett par steg på vägen inför att GDPR börjar gälla. Tillsammans arbetar vi igenom vad vi vet om GDPR idag och skapar utifrån detta en handlingsplan för den egna organisationen.

Medverkande

Vi har bjudit in Nils-Olof Ekelöw, IT specialist på PwC, Mikael Willborg som jobbar med digital verksamhetsutveckling och GDPR på Lärarförbundet samt Beatrice Gustafsson som är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet för att dela med sig av sina erfarenheter kring GDPR.

Anmälan

Mötesplatsen är fullbokad.

Kaffe/te och smörgås serveras från 08.00.

Varmt välkommen!