Strategiforum
Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren?

DATUM: 01 September 2014

TID: 15:00-16:30

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6, Stockholm


MEDVERKANDE: Eva Hall, Marta Reuter och Hanna Broberg


KOSTNAD: Partners i IDEELL ARENA går gratis, övriga betalar 500 kr


KONTAKT:
Ulrika Erksell
ulrika.erksell@ideellarena.se


Inbjudan

När och varför tackar en ideell organisation ja respektive nej när förfrågningar från kommunen, regionen och staten kommer. Vad för typ av styrdokument behövs eller är det intuition och andra saker som avgör?

Eva Hall, Vårdchef vid Svenska röda korset ställs ofta inför offentliga förfrågningar av olika slag. I fallet Röda korsets sjukhusvärdar var lösningen en överenskommelse med Region Skåne i form av ”Idéburet partnerskap”. Där krävdes det en förståelse för varandras synsätt, ett pragmatiskt förhållningssätt för att skapa en god samverkan. I fallet med upphandling av tortyrskadeutredningar valde Röda Korset att helt avstå en upphandling under de förutsättningar som detta genomfördes.

Marta Reuter, forskare vid Stockholms universitet, reflekterar och kommenterar på utmaningar och trender gällande idéburna organisationers samverkan med det offentliga. Marta Reuter är statsvetare med doktorsexamen från Humboldt-universitetet i Berlin. Hennes forskningsintressen kretsar kring det civila samhällets organisationer som politiska aktörer, med ett särskilt fokus på civilsamhällets transnationella dimensioner. Hon är medförfattare i Antologin Civilsamhället i samhällskontraktet med kapitlet: Överenskommelsen som spegel och arena.

Hanna Broberg, Chefstrateg på Akademikerförbundet SSR leder samtalet.

Anmälan

Anmäl är stängd.

Sammanfattning

Eva Hall avslutar strategiforum med de fantastiska orden: ”Vi är ganska historielösa. Om vi nu pratar om svenska kyrkan (reds anm.: som exempel på en aktör som bedriver välfärdstjänster) och jag står här och slår mig för bröstet och säger att vi (Röda Korset) bedrivit välfärdstjänster i 100 år så har de gjort det i 2000 år. Medan det offentliga Sverige har bedrivit välfärdstjänster i 50 år. Om jag är på det humöret brukar jag säga till offentliga tjänstemän att det är ni som är parentesen i historien.”

Här kan du se sändningen i efterhand. Strategiforum är 57 minuter.