Almedalen
IDEELL ARENA i Almedalen

DATUM: 04 Juli 2017

TID: Seminarium 1: 07.45–09.00 och Seminarium 2: 9.15–10.30

VAR: Ideella trädgården – mötesplatsen för civilsamhället , Birgers gränd 7, Visby


KONTAKT:
andreas.linderyd@ideellarena.se


Almedalen är över för i år. Men du kan ta del av den inspelning som gjordes av ett av våra seminarier som samarrangerades med Vetenskap & Allmänhet och Vinnova. Frågan om hur civilsamhället kan samverka i forskning och innovation diskuterades.

I seminariet medverkade Cissi Askwall, Vetenskap & Allmänhet, Jenny Hjalmarson, Famna, Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet, Andreas Netz, Vinnova och Truls Neubeck, Ideell Arena.

Exempel på förslag som kom upp i diskussionen var att fler mötesplatser behövs mellan forskarvärlden, finansiärer och civilsamhället. Samarbete med civilsamhället är intressant för forskarvärlden då man får tillgång till material som man inte hade fått tillgång till annars och finansiärerna kan göra mer för att stötta organisationer som vill ansöka om finansiering.

 

 

Den 2-7 juli är det åter igen dags för Ideella trädgården – civilsamhällets mötesplats i Almedalen! Programmet är fullspäckat med heta, intressanta och livsviktiga frågor. Bakom programmet står så många som 25 olika aktörer inom civilsamhället. Värdar för Ideella trädgården är Riksidrottsförbundet, Forum och IDEELL ARENA.

IDEELL ARENA deltar med två seminarier tisdag 4 juli kl 07:45–09.00 och 9.15–10.30 med syfte att främja kunskapsutvecklingen om ideell sektor.

Programmet för hela Ideella Trädgården hittar du här

Här hittar du facebookeventet, och vilka som kommer vara på plats

 

07:45-9:00 – Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?

Kl 8:00–9:00 bjuder Vinnova, Vetenskap & Allmänhet och Ideell Arena tillsammans in till en frukostdialog utifrån inledande exempel på FoU-program och stöd till sociala innovationer. Hur kan akademi, finansiärer och ideella organisationer tillsammans utveckla ny kunskap om civilsamhället? Och hur kan civilsamhället stärka sin egen innovationsförmåga? Vi välkomnar forskare, forskningsfinansiärer, verksamma i ideell sektor liksom alla intresserade till ett rundabordssamtal om möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan forskning, innovation och praktik!

I seminariet medverkar: Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, Jenny Hjalmarson, kvalitetsansvarig och projektchef, Famna, Johan Hvenmark, ek dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef Idrott, Riksidrottsförbundet, Andreas Netz, programansvarig Social Innovation, Vinnova och Truls Neubeck, verksamhetschef, IDEELL ARENA

9:15-10:30 – Hållbarhet, jämställdhet, samhällsansvar – vad gör civilsamhället?

Hur ska civilsamhället hantera utmaningar med hållbarhet, jämställdhet och inkludering? Och på vilka sätt kan forskare och praktiker samverka kring dessa frågor?

Förändrar ny forskning om jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling det strategiska ledarskapet i ideella organisationer? Märks det att civilsamhällets ledare tar till vara den forskning som bedrivs om nya samverkansmodeller och så kallat idéburet-offentligt partnerskap? I högt tempo bjuds vi på ett spännande samtal om hur aktuell forskning tillämpas och om de utmaningar som kan uppstå i mötet mellan akademi och praktik. På fem minuter har fem forskare uppgiften att fängsla publiken, och efter de inledande presentationerna väljer publiken den forskare man gärna hör mer av. Vi vänder oss till civilsamhällets företrädare, forskare och alla andra med intresse för strategiskt ledarskap i idéburna organisationer. Varmt välkommen att dela dina erfarenheter och visioner!

I seminariet medverkar Anna Adeniji, lektor i genusvetenskap, Södertörns högskola och Flexitforskare på Hyresgästföreningen, Henrik Eriksson, docent i teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola, Johan Hvenmark, ekonomie dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Åsa Kneck, medicine dr, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Anders Parment, ekonomie dr, Stockholms universitet, samt Charlotte Holgersson, lektor och docent i genus, organisation och ledning vid KTH.

Välkommen till ett högaktuellt samtal om möjligheter och svårigheter när ny forskning förväntas tillämpas i praktiken.