Almedalen
Almedalsseminarium: Underrepresentation – en ödesfråga för civilsamhället

DATUM: 29 Juni 2023

TID: 13:00-13:40

VAR: Donnerska huset, Donners plats, Visby


KOSTNAD: Kostnadsfritt


Civilsamhället är en mötesplats som dagligen bidrar till en fördjupad demokrati och utbyte mellan grupper i samhället. Samtidigt finns också en brist på etnisk mångfald bland aktiva, inte minst i ledande roller. Vad krävs för att bredda det demokratiska deltagandet och minska underrepresentationen? Vilka förutsättningar behövs för en varaktig förändring, där det är självklart med ledningsgrupper som speglar samhällets demografi och således kan bidra till att civilsamhället inte går miste om erfarenheter och resurser?

Seminariet syftar till att undersöka goda exempel och identifiera verktyg för att vidga det demokratiska deltagandet och därmed öka innovationen och engagemanget i civilsamhället.

Medverkande är Evin Incir, EU-parlamentariker (S) co-chair för Europarlamentets tvärpolitiska grupp mot rasism, ARDI – Anti-Racism and Diversity Intergroup,och Seinab Hilowle, sexualpolitisk sakkunnig med fokus på jämlik vård och sexualundervisning på RFSU. Samtalet modereras av Mona Nechma, chef nationell utveckling och policy på LSU.

Seminariet arrangeras inom ramen för Civilsamhällesarenan. Civilsamhällesarenan anordnas av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor tillsammans med tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer under Almedalsveckan. Platsen är Donnerska huset vid Donners plats där det under två dagar bjuds på samtal, föreläsningar, debatter och mingel där civilsamhälles roll i samhället står i fokus.