Ideellt Forum
Ideellt Forum 2021

DATUM: 19 November 2021

TID: 09:00–15:30

VAR: Bonnierhuset, Torsgatan 21Stockholm


KOSTNAD: 995 kr för partners och medlemmar i Giva Sverige, 1195 kr för andra ideella eller offentliga aktörer. 1395 kr för privata företag.


KONTAKT:
070-928 98 51
rebecca.vinthagen@ideellarena.se


Till anmälan

Fredag den 19 november arrangeras Ideellt Forum! Den årliga mötesplatsen som sätter ljus på den ideella sektorns ekonomiska frågor, och på årets konferens utforskar vi tillsammans hur vår uppfattning av ekonomi kan breddas och fördjupas med hjälp av kulturens värld.

Mötesplatsen arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank, och vänder sig till dig som arbetar med strategi- och ledningsfrågor, ekonomistyrning och redovisning inom ideella sektorn.

En av årets huvudtalare är Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är just nu aktuell med boken Kunskap som känns.

Årets redovisning i den ideella sektorn

Under dagen presenterar juryn årets vinnare av utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Här prisas en organisation som åstadkommit en framstående redovisning som, förutom att visa organisationens resultat och ställning på ett rättvisande sätt, också speglar dess ändamål och uppgift i världen. På PwC:s hemsida kan du se vilka som är årets finalister.

Mötesplatsen genomförs fysiskt

Vi planerar att genomföra konferensen fysiskt i Bonnierhuset på Torsgatan 21 i Stockholm, men följer utvecklingen av pandemin och rådande rekommendationer och är beredda att ställa om till digitalt ifall det krävs.

Program Ideellt Forum 2021

Välkommen!

Till anmälan