Ideellt Forum
Ideellt forum 2015

DATUM: 18 November 2015

TID: 09:00-17:30

VAR: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm


I år sker Ideellt Forum onsdag 18 november i Stockholm. Utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn delas ut. Dagen innehåller även forskarseminarier om engagemanget i det civila samhället samt om relationen mellan organisationens idé och varumärke. Därutöver seminarier om hur man kan förvalta förtroende och värderingar på en internationell kapitalmarknad samt lärdomar från bidragen till Årets redovisning i den ideella sektorn.

Fullständigt program och anmälan på PwC hemsida.