Fördjupning
Idékonferens om akademisk utbildning för civilsamhället

DATUM: 26 Mars 2014

VAR: Ersta Sköndal Högskola, Stigbergsgatan 30


FORUM, Ersta Sköndal Högskola, Famna och IDEELL ARENA anser att det behövs fler akademiska utbildningar och kurser som sätter civilsamhällets särskilda villkor i fokus. För att lära oss mer om och diskutera akademisk utbildning om civilsamhället arrangerar vi en idékonferens på temat i syfte att skapa ett nätverk i dessa frågor. Välkommen att delta! Idékonferensen äger rum den 26 mars 2014 i aulan på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm.

Program i pdf hittar du här

Idékonferensen modereras av Sofia Modigh.

Plats: Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Deltagaravgift: Kostnad: 300 kr

Anmälan: Anmäl dig här senast 20:e mars. För mer information kontakta Sofia Modigh sofia.modigh@ideellarena.se eller 0766-276760.

Program

09.00-09.15    Akademisk utbildning om civilsamhället – varför är det en framtidsfråga?

Stefan Bergh, ordf. IDEELL ARENA

09.15-10.00    What can Sweden learn from experiences of academic education about civil society in other countries?

Roseanne Mirabella, Professor, political science, Seton Hall University, USA

10.00-10.15    Paus

10.15-11.00    Akademisk utbildning om civilsamhället. Hur ser det ut i Sverige? Vart är vi på väg

Ola Segnestam Larsson, forskare, Johan Hvenmark, forskare, båda från Ersta Sköndal högskola

11.00-12.00    Samtal om behovet av och framtiden för akademisk utbildning om civilsamhället.

Filip Wijkström, Handelshögskolan, Hanna Broberg, Akademikerförbundet SSR och Ragnwi Marcelind, Arvsfondsdelegationen

12.00-12.15    Avslutning
Lasse Pettersson, generalsekreterare, Famna

12.15 Stående lunch och mingel