Idéseminarium
Partnerskapsmöte

DATUM: 21 April 2020

TID: 13:30-16:00. Välkommen att ansluta från 13:00.

VAR: Mötet hålls digitalt via Microsoft Teams.


KONTAKT:
0703382626
karin.forsberg@ideellarena.se


21 april är det dags för Ideell Arenas partnerskapsmöte. Ideell Arenas styrgrupp har beslutat att mötet ska hållas på distans, via Microsoft Teams och kansliets personal arbetar med att förbereda mötet och ta fram stöd som garanterar att alla partners kan vara delaktiga och fatta beslut. Inför mötet kommer en arbetsordning med information om hur mötet ska genomföras skickas ut.

På partnerskapsmötet samlas Ideell Arenas partners för att fatta beslut om kommande verksamhetsår. På mötet väljs ledamöter till Ideell Arenas styrgrupp och ny ordförande efter Inger Ashing. Beslut fattas även om en ny långsiktig målsättning.

Ideell Arena består i början av 2020 av 96 partners och alla organisationer har rätt att delta med var sitt ombud och har var sin röst på mötet, plus ytterligare representanter som är välkomna som åhörare.

Ideell Arenas stadgar

Instruktioner och förslag till arbetsordning

Handlingar
Förslag till föredragningslista med förslag till beslut

Bilaga 1 Förteckning Ideell Arenas partnerorganisationer

Bilaga 2 Fråga om kallelse

Bilaga 3 Årsrapport 2019

Bilaga 4 Årsredovisning 2019

Bilaga 5 Revisionsberättelse

Bilaga 6 Långsiktig målsättning 2025

Bilaga 7 Partnerskapsavgift 2020 och 2021

Bilaga 8 Nomineringskommitténs förslag

Bilaga 9 Revisor 2020

Bilaga 10 Nomineringskommitté 2020

Idéseminarium
I anslutning till partnerskapsmötet planerades en workshop med fokus på Ideell Arenas långsiktiga målsättning år 2021–2025. Detta idéseminarium skjuts på tills det är möjligt att träffas fysiskt.

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan!
Du som inte är firmatecknare behöver senast 17 april skicka ett intyg till info@ideellarena.se på att du är ombud för den organisation som du representerar.

Inbjudan till Teams-mötet skickas till den mailadress som du anger i anmälningsformuläret.

Det kommer finnas möjlighet att få hjälp från Ideell Arenas kansli att komma igång med Teams inför mötet. Tider för detta: torsdag 16 april klockan 13-16, fredag 17 april klockan 13-16 och måndag 20 april klockan 9-12. Kontakta oss om ingen av dessa tider passar.