Idéseminarium
Partnerskapsmöte

DATUM: 27 April 2023

TID: 12:30-16:30

VAR: Adolf Fredriks kyrkogata 11, 111 37 Stockholm


KOSTNAD: Kostnadsfritt (endast för partnerorganisationer)


KONTAKT:
info@ideellarena.se


Ideell Arenas partnerskapsmöte ska hållas den 27 april 2023. Vid detta möte väljs bland annat en ny styrgrupp. Dessutom kommer verksamhetsinriktningen att fastställas. En formell kallelse kommer att skickas skriftligt till de organisationer som har ingått i partnerskap med Ideell Arena. Denna har sänts två månader före mötet.

I samband med Ideell Arenas partnerskapsmöte den 27 april 2023 hålls ett idéseminarium. Det årliga idéseminariet integrerar i år med partnerskapsmötet och har fokus på den strategiprocess för Ideell Arena som styrgruppen initierat. Strategiprocessen har fokus på frågor som rör exempelvis hur interaktionen med forskarsamhället ska se ut i framtiden, samt vilka utmaningar för styrning och ledarskap i civilsamhället som partnerskapet behöver möta med kunskapsutveckling i olika former.

Handlingarna till mötet med tillhörande dagordning finns att ladda ner nedan:

Dagordning 2023 års partnerskapsmöte

Bilaga 1 Arbetsordning Ideell Arenas partnerskapsmöte 2023

Bilaga 2 Ideell Arenas partnerorganisationer

Bilaga 3 Kallelse till partnerskapsmötet 2023

Bilaga 4 Årsrapport Ideell Arena 2022

Bilaga 5 Bokslut Ideell Arena 2022 signerat

Bilaga 6 Revisionsberättelse Ideell Arena 2022

Bilaga 7 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Bilaga 8 Partnerskapsavgifter 2024

Bilaga 9 Nomineringskommitténs förslag till styrgrupp

Bilaga 10 Revisor 2023

Bilaga 11 Nomineringskommitté 2023

*” anger obligatoriska fält

Agerar du som ombud för din organisation?*