Idéseminarium
Partnerskapsmöte, idéseminarium och 20-årsjubileum

DATUM: 24 April 2019

TID: kl. 11.30-16.00

VAR: Mästarvillan, Bosön på Lidingö


KONTAKT:
anna.magnusson@bapelsinen.se


Till anmälan

LADDA NER:
Handlingar Ideell Arenas årsmöte
Årsrapport 2018

Den 24 april, kl 11:30-15, välkomnar Ideell Arena såväl tidigare som nuvarande ledare, forskare, kollegor och samarbetspartners till Ideell Arenas 20-årskalas med lunch och tårta. Vi firar genom att tillsammans tänka och brottas med vägval, anekdoter och smarta människor. Tillsammans lyssnar och reflekterar vi över forskarnas bidrag och strävar efter att finna kunskap och aha-upplevelser om styrning och ledning i ideella organisationer.

Under lunchen och idéseminariet får du träffa gamla och nya förebilder och ledare som på olika sätt medverkat till vad Ideell Arena är idag. Bland annat kommer vi lyssna till Marianne af Malmborg, Filip Wijkström, Andrea Lavesson och flera där till. Lunchen är ett lekfullt idéseminarium där vi blandar intellektuellt djup, reflektioner och kalasfirande.

I anslutning till kalaset, kl 15-16, äger också 2019 års partnersskapsmöte rum, handlingarna är publicerade till höger här på sidan och där finner ni även årsrapporten för 2018.

Inbjudan har gått ut till alla partnerorganisationer, om ni saknar en sådan vänligen kontakta verksamhetschef Truls Neubeck på truls.neubeck@ideellarena.se

Varmt välkommen till Bosön den 24 april!

 

Till anmälan