Övrigt
Inbjudan juristnätverk – 17 juni

DATUM: 17 Juni 2019

TID: 13:00-16:00

VAR: Folkbildningsrådet , Ringvägen 100, plan 11, lokal tornet, Stockholm


KOSTNAD: Ingen kostnad, särskild inbjudan


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Ideell Arena bjuder nu in jurister hos partnerorganisationer till att delta i ett juristnätverk.

Ideell Arena är ett samarbete mellan över 90 nationella riksorganisationer i ideell sektor. Ett av samarbetets huvuduppdrag är att ordna nätverk för ledare i ideell sektor. Samtidigt som jurist uppdraget i ideell sektor har stora likheter mellan organisationerna, kan rollen många gånger vara ensam på den enskilda arbetsplatsen.

En tanke är att alla inte borde behöva uppfinna hjulet för varje process utan vi borde kunna dela med oss av våra kunskaper och hjälpas åt. Det kan vara så väl genom diskussioner som att tillexempel gemensamt ta fram juridiska mallar för viktiga underlag och processer. Nätverket ska vara en mötesplats för jurister som jobbar med organisatoriska frågor inom sin organisation.

Samtidigt vet vi att det gemensamma mötet för ledare inom ideell sektor skapar förutsättningar att lyfta strategiska frågor om hur omvärlden förändras och vilka handlingsalternativ som finns.

För att nätverket ska kännas relevant för så många som möjligt vill vi bjuda in till ett uppstartsmöte för att ni ska få lära känna varandra men också komma med återkoppling på nätverkets kommande träffar och vad ni vill att de ska innehålla.

För att få ett smakprov på vad det kan innebära att delta i detta nätverk, lyfter vi vid den första träffen frågor kring demokratiska processer för medlemmar, tillexempel genom stadgar och bidrag och hur ni tänker kring EUs nya upphovsrättsdirektiv.

Preliminärt program

13.00 Välkommen och presentation av nätverket

13.15 Presentation av er som deltar och vilka förväntningar ni har

14.00 Tankar om EUs upphovsrättsdirektiv, hur kan vi samverka kring detta?

14.30 Fika och mingel

15.00 Diskussion om demokratiska processer (i helgrupp eller mindre grupper beroende på antal deltagare)

15.50 Återsamling och avslut

16.00 Slut

Anmälan senast 10 juni

Anmäl dig via formuläret nedan. Har du några frågor, hör du av dig till Katarina Gustafsson katarina.gustafsson@ideellarena.se