Fördjupning
Subventionerade platser till ISTR med IDEELL ARENA

DATUM: 28 Juni 2016

TID: 08:00

KOSTNAD: 4000 kr


KONTAKT:
070 268 11 69
Fredrik.kron@ideellarena.se


Den 28 juni – 1 juli arrangeras den internationella stora forskarkonferensen ISTR på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

IDEELL ARENA har ett antal subventionerade platser för partners. Erbjudandet är en charterresa där det utöver avgiften till konferensen ingår gemensamma träffar med praktiker, ett forum för fördjupning inför, under och efter konferensen. Ett snabbspår till det senaste inom civilsamhällesforskningen.

ISTR (International Society for Third Sector Research) är en ideell förening för forskare och praktiker över hela världen som har till uppgift att publicera forskningsrön om det civila samhället samt vartannat år arrangera en forskarkonferens för cirka 6-700 personer från hela världen. Konferensen vänder sig i första hand till forskare med intresse för civilsamhället och på konferensen ges möjlighet att presentera forskningsresultat. Men vid sidan av forskarsamhället deltar även andra personer med intresse för civilsamhället och den forskning som pågår.

Innehåll på konferensen

Konferensen består av hundratals seminarier och ett antal plenumsamtal fördelade på olika tema. Konferensens övergripande tema är, ”The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Innovation”. Vidare finns det ett antal mer specifika teman såsom:

  • The Third Sector and the Welfare state
  • Civil society and Democracy
  • NGOs and Globalization
  • Accountability and Transparency
  • Social Innovation and Social Enterprise
  • Advocacy and Public Policy
  • Philanthropy and Foundations
  • Volunteerism and Co-production
  • Managing Third Sector Organizations

Praktikerguidning till konferensen

IDEELL ARENA erbjuder i samverkan med Ersta Sköndal högskola, ett eget spår- en praktikerguidning till konferensen. Förutom möjligheten att delta på konferensen till ett subventionerat pris ges möjligheten att tillsammans med andra svenska företrädare från civilsamhället utbyta erfarenheter, processa och öka förståelsen gällande den samtida civilsamhällesforskningen. Detta sker genom frukostmöten, eftermiddagssamlingar samt ett par seminarier med specialinbjudna forskare.

Redan den 2 juni träffas gruppen för att förbereda sig inför konferensen, lära känna varandra och gå igenom programmet. Dessutom sker ett eftermöte 8 september.

Praktikerguidningen samt för- och eftermöte leds av Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA och Johan von Essen, docent vid Ersta Sköndal högskola.

Vem kan delta?

Det finns 15 platser för IDEELL ARENAs partnerorganisationer. En plats per anmäld organisation. Totalt räknar vi med en grupp på cirka 50 personer som företräder ett brett spektrum av ideell sektor i Sverige.

Kostnad

Deltagande är subventionerat och kostar 4000 kr vilket inkluderar ordinarie konferensprogram, för – och eftermöte samt själva praktikerguidningen och mat under konferensen.

Anmälan

Sker via anmälningsformuläret nedan senast 15/4. Anmälan är bindande.