Fördjupning
ISTR

DATUM: 22 Juli 2014

VAR: Münster, Tyskland


KOSTNAD: Se info i programbladet


KONTAKT:
070-268 11 69
fredrik.kron@ideellarena.se


LADDA NER:
Program IDEELL ARENA

Inbjudan

IDEELL ARENA genomför en gemensam studierese till ISTR (International Society For Third Sector Research), som äger rum  i Münster, Tyskland den 22-25 juli. Den internationella forskarkonferensen ISTR är ett av de viktigaste fora för ny kunskap om civilsamhället. ISTR är en ideell förening för forskare och praktiker runtom i världen. Konferensen anses vara en av de mest välrenommerade konferenserna med fokus på frågor om civilsamhället, inklusive ledarskap och organisering, och brukar samla 600 till 700 personer, forskare såväl som praktiker från hela världen. Temat för årets konferens är Civil Society and the Citizen. Mer information finns på ISTR:s hemsida och sidan för konferensen. Föreningen har till uppgift att organisera konferenser och publicera nya forskningsrön, bland annat i tidsskriften Voluntas.

Upplägget för den gemensamma resan

• Halvdagsmöte 5 juni kl 09 – 13 i Stockholm. Gruppdeltagarna får bekanta sig med varandra, genomgång av programmet samt föreläsning av svenska forskare om vilka ämnen och perspektiv som för närvarande avhandlas i den internationella civilsamhällesforskningen. Konferensens betydelse och funktion för forskare och praktiker kommer också att diskuteras.

• Under själva konferensen har vi dagliga avstämningar av vad vi varit med om, hört samt deltagit i. Avstämningarna sker tillsammans med ett antal svenska forskare. På det viset ges varje enskild deltagare möjlighet att få ut långt mer av konferensen än om hen varit där själv.

• Vi bor på samma hotell (som IDEELL ARENA bokar). Varje deltagare bokar dock sin egen resa samt deltagande på konferensen.

Personliga reflektioner

Åke Marcusson är förbundsrektor på NBV. Han var med när IDEELL ARENA med flera deltog på ISTR. En internationell konferens för civilsamhällesforskning i Münster, Tyskland. Här reflekterar Åke över konferensen och vi på IDEELL ARENA kan bara hålla med Åke. Det kommer bli mycket intressant att delta på konferensen 2016, där Ersta Sköndal står som värd.

Åke Marcusson om ISTR

AkeMarcusson300x400

När en forskare inom den ideella sektorn träffar en annan, vad talar de då om? Och när de träffas internationellt? Det satt jag och funderade på i bilen från Hamburg till Münster i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland mitt i juli i år. Autobahn, när den är som bäst, ger ett skönt flyt i trafiken, även om farten är högre än på de svenska vägarna. Och det blev tid för reflektion och eftertanke. För några månader sedan visste jag inte en att ISTR fanns. Nu hade jag fått medlemskap och skulle därmed få bevista min första internationella konferens.

Münster kände jag igen från den Westfaliska freden som skrevs under efter det 30-åriga kriget. Det tog fyra år att förhandla fram avtalet. Inte så konstigt när alla detaljer skulle godkännas av Axel Oxenstierna i Stockholm och varje kurir behövde 14 dagar från Osnabrück, där de svenska och franska delegationerna satt. Betydligt behagligare att resa till den svenska delegationen på Autobahn 2014.

ISTR står för International Society for Third-Sector Research. Och tredje sektorn betecknar allt som inte är privat/kommersiellt eller offentlig sektor. En konferens som den här arrangeras vartannat år och den i Münster var den 11.e i ordningen. Mycket påminner om en kongress, ett förbundsmöte eller stämma för en organisation inom vår egen sektor. Massor av parallella aktiviter i form av paneldebatter, kvällsmingel, presentationer av idéer till forskning, eller genomförd forskning. Det var svårt att välja!

Varje dag erbjöd fyra till fem sessioner med 12 eller 13 alternativ. Gruppen som reste med IDEELL ARENA träffades varje morgon och diskuterade upplevelserna från föregående dag och tittade in i programmet för dagen. Lite lättare gick det att välja med hjälp av Ola Segnestam Larsson från Ersta Sköndals högskola som hjälpte gruppen tillrätta i denna värld av forskare. ”Låt er inte luras av en bra titel” var ett återkommande tips. Ola verkade känna de flesta forskare så han kunde tipsa om vilka som borde ha en intressant presentation.

Delegationen av svenska ledare inom den ideella sektorn leddes förutom av Ola också av Fredrik Kron, IDEELL ARENAs verksamhetschef. Delegationens deltagare var Lena Ag, Kvinna till kvinna, Christine Eriksson, lärarförbundet, Jenny Ögren, överenskommelsen, Eva Åström, folkbildningsrådet och undertecknad. Alltså en betydligt bredare delegation än den svenska som kom till Münster 1648. Då var det Johan Oxenstierna och Johan Adler Salvius som utgjorde förhandlarna i den svenska delegationen.

Vad presenterades då vid årets konferens? Ja, allt från relationer till givare, frågor om ledarskap och relationer mellan styrelser och operativa ledare till analyser om medlemmars roll och värde för en organisation. Frivilligt arbete och sociala företag och dess betydelse för samhälle och medlemmar diskuterades liksom kravet på finansiella risker och rapportsystem. För mig, som var där för första gången, noterade jag att allt som händer i en ideell organisation verkar det forskas om någonstans i världen.

Den svenska delegationen hittade flera riktigt spännande seminarier och var nog alla överens om att det var värt resan dels för att få en överblick av allt som det forskas kring men också därför att vi alla inspirerats av något som kommer att sätta prägel på arbetet hemmavid.

Gemensamt blev vi alla mycket inspirerade av konferensens huvudtalare Theo Sowa ledare för The African Women´s Development Fund. Hon fångade allas intresse och hade ett klart budskap om betydelsen av att satsa på kvinnorna i utvecklingsarbete. Henne skulle vi gärna se på ett besök i Sverige.

När den svenska delegationen 1648 reste hem till Sverige med fredens två avtal påskrivna (de finns att beskåda i stadshuset i Münster) dröjde det inte så länge förrän det var krig någonstans i Europé igen. För den svenska delegationen 2014 var det däremot helt klart att ISTR-konferensen har ett bestående värde som vi bär med oss in i höstens arbete. 2016 års konferens kommer till Stockholm med Ersta Sköndals högskola som värdar. Det är något att se fram emot.

Åke Marcusson, Förbundsrektor hos NBV