Strategiforum
Jämställdhet – hur svårt kan det vara?

DATUM: 14 September 2017

TID: 12:30-17:00

VAR: Aulan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stcokholm


MEDVERKANDE: Sophie Linghag, Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark, Malin Gawell, Alexander Hallberg, Frida Hasselblad, Majid Saliba, Sara Haraldsson, Lise Bergh, Karin Svedberg och Lena Ag


KOSTNAD: Det är gratis att delta för både partners i IDEELL ARENA samt ickepartners. Vi debiterar en no show avgift på 500 kr


KONTAKT:
070-798 53 87
andreas.linderyd@ideellarena.se


Civilsamhällets organisationer har alltid spelat en avgörande roll i arbetet för jämställdhet i samhället. Men detta betyder inte att civilsamhället i sig nödvändigtvis är jämställt. I många organisationer tycks istället talet om jämställdhet som ett viktigt mål samsas med både okunskap och motstånd.

Välkommen till strategiforum om jämställdhet i civilsamhällets organisationer. Eftermiddagen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola och IDEELL ARENA och vänder sig till både praktiker och forskare.

 

Program

12.30 Välkommen!

Andreas Linderyd, IDEELL ARENA; Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophie Linghag, Svenska Golfförbundet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

12.45 Jämställdhetsarbetets förutsättningar – vad krävs för att lyckas i ideella organisationer?

Ofta efterfrågas standardiserade modeller och lösningar i arbetet med jämställdhet. Samtidigt betonar forskning från den privata och offentliga sektorn att jämställdhetsarbetet måste anpassas lokalt. I seminariet presenteras och diskuteras pågående forskning inom Svenska Golfförbundet som belyser organisatoriska förutsättningar för jämställdhetsarbetet inom ideella organisationer.

Seminariet leds av ekonomie doktor Sophie Linghag, som med stöd av Riksbankens Jubileumsfond är flexitforskare på Svenska Golfförbundet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

13.30 Samtal och mingel med deltagare och föreläsare, inkl. fika

14.00 Val mellan tre parallella seminarier, välj mellan A, B eller C:

A) Att synliggöra (o)jämställdhet i ideella organisationer – en analysmodell

En given utgångspunkt för att verka för jämställdhet i alla organisationer handlar om att synliggöra ojämställdheten, hur den tar sig uttryck och återskapas. Men, alla organisationer är inte lika och mycket av den befintliga kunskapen om ojämställdhet utgår från studier i privat och offentlig sektor. För att bättre kunna synliggöra ojämställdheten i ideella organisationer behövs därför en analysmodell som tar hänsyn till de ideella organisationernas särart. Vid seminariet kommer en ny sådan modell att presenteras och diskuteras.

I seminariet medverkar Charlotte Holgersson, docent, Kungliga Tekniska högskolan och Johan Hvenmark, ekonomie doktor, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

B) Innovativa jämställdhetsinsatser eller kejsarens nya kläder?

Den idéburna sektorn omtalas allt oftare som innovativ när det gäller att utveckla nytänkande lösningar på interna och externa utmaningar. Även inom jämställdhetsområdet förväntas sektorn bidra med nya perspektiv och angreppssätt.

Vid seminariet presenterar vi några exempel på hur idéburna organisationer bidragit till sådan förnyelse men reflekterar samtidigt kritiskt kring graden av innovativitet och förändring i dessa insatser.

I seminariet medverkar Malin Gawell, docent, Södertörns högskola. Materialet som vi får ta del av är framtaget tillsammans med Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet.

C) Jämställdhetsarbete i praktiken

Aktörer inom civilsamhället är viktiga pådrivare i att sätta jämställdhetsfrågor på agendan i samhället. I seminariet diskuteras hur idéer och nya metoder i jämställdhetsarbete kan utvecklas.

Frida Hasselblad, vd Make Equal, Alexander Hallberg, förbundsordförande Sverok samt Sara Haraldsson, grundare och generalsekreterare, Maktsalongen.

15.00 Paus med frukt

15.15 Lagen, etiken och det unika uppdraget – möjligheter, begränsningar och dilemman

I seminariet medverkar Majid Saliba, handläggare, Byrån för lika rättigheter, Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen och Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna. Moderator för samtalet är Karin Svedberg, intressepolitiskt ansvarig, KFO

16.15 Avslutning med spaningar från de parallella seminarierna – vad tar vi med oss?

17.00 Mingel med deltagare och föreläsare, enklare tilltugg serveras.

 

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan senast 7 september.