Övrigt
Kunskapskonferens 2023 – forskning som förändrar samhället

DATUM: 17 Oktober 2023

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället. Årets tema handlar om krisberedskap, krishantering och samverkan.

Konferensen syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Här presenteras aktuell civilsamhällesforskning som bidrar till att förstå förutsättningarna för, och utmaningarna kring, civilsamhälles roll i krisberedskap och krishantering, civilsamhällets långsiktiga stabilitet och organisering samt hur samverkansrelationer mellan olika aktörer kan stärkas.

Kunskapskonferensen arrangeras för tionde gången och hålls i år på Stockholm Waterfront Congress Centre. Under dagen kommer några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället att delta.